15 november 2021

Door Lisanne van Eersel Nena Nilou

Met betere data diabetes bestrijden

Zorg en welzijn

Zorgverleners houden nauwgezet informatie over diabetes bij, registeren allemaal op dezelfde manier, met dezelfde definities en aan de hand van duidelijke richtlijnen. Dit en meer zijn doelen die experts hebben gesteld om betere data over diabetes te verkrijgen. Met als ultieme uitkomst dat mensen de ziekte niet krijgen, er betere behandelingen komen of patiënten genezen van de ziekte.

De Argumentenfabriek hielp in opdracht van de Nederlandse Diabetesfederatie (NDF) knelpunten en doelen voor het registeren van data over diabetes in kaart te brengen. Het resultaat van dit denkwerk presenteerde onze chef zorg en welzijn Kees Wessels, afgelopen vrijdag in de Nieuwspoort in Den Haag, op een conferentie van de NDF. De Knelpuntenkaart en de Doelenkaart dataverwerving diabetes kun je hier downloaden.

 

Knelpunten en doelen
Waarom beschikken we nu niet over alle gewenste informatie over diabetes? Over die vraag boog een brede groep experts van onder meer het Amsterdam UMC, Ineen, Nivel, Diabetesfond, DICA, Astra Zeneca en het ministerie van VWS zich. In de Knelpuntenkaart dataverwerving diabetes staan de grootste obstakels opgesomd. Zoals ontbrekende kwaliteitsregistraties, onvergelijkbare registratiesystemen en hoge administratieve lastendruk bij zorgverleners.

Op basis van de analyse in de Knelpuntenkaart dachten de deskundigen in een drietal denksessies na over doelen die ze willen bereiken. Dit heeft de Doelenkaart dataverwerving diabetes opgeleverd. De Nederlandse Diabetesfederatie is inmiddels met bij diabetes betrokken partijen in gesprek over welke doelen ze eerst willen realiseren en hoe dit het meest kansrijk is.