Denktank

Platform Toekomst van Arbeid

Alle mensen in Nederland goed aan het werk. Dat is het doel van het Platform de Toekomst van Arbeid. Om dat te realiseren moeten we werken, leren en verzekeren anders inrichten.

Sectoren

Werk

Jaar

2018 tot heden

Over Toekomst van Arbeid

Het Platform Toekomst van Arbeid is een samenwerking van partijen actief in werken, leren en verzekeren. De partijen streven naar verbeteringen op deze terreinen, niet in de laatste plaats door systemen te hervormen. Het is een platform om fundamenteel te kunnen nadenken over de toekomst van werken, leren en verzekeren, los van de waan en de belangen van vandaag. Niet als intellectuele oefening, maar met als ambitie de besluitvorming in Nederland op deze onderwerpen de noodzakelijke duw te geven.

Boeken

“Werken met De Argumentenfabriek was uitdagend, leerzaam en inspirerend. Met het Platform Toekomst van Arbeid zijn wij er in geslaagd de waarde van werk te expliciteren, concretiseren en te vergroten. De Argumentenfabriek hield ons daarbij op speelse wijze bij de methodologische les.”

Sieto de Leeuw, ABU

Meer weten over Platform Toekomst van Arbeid?

Neem contact op met Petra van de Goorbergh of kijk op de website.

Platformpartners

Alle platformpartners nemen op persoonlijke titel mee aan het platform.

ABU

Sieto de Leeuw en Jurriën Koops

Cedris

Desirée Curfs en Jan-Jaap de Haan

Goldschmeding Foundation

Michiel de Wilde en Peter Brouwer

UWV Werkbedrijf

Tof Thissen, Rob Witjes en Ellen Jacobs

MBO Raad

Paul Oomens

NRTO

Ria van ’t Klooster

AWVN

Anne Megens

Verbond van Verzekeraars

Harold Herbert en Antoine Reijnders

BMK

Karen Strengers

Kindcentra 2020

Gijs van Rozendaal

Aart van der Gaag

Hans Kamps

Fred van Haasteren