22 januari 2016

Hoe vergaat het de 45-plussers op de arbeidsmarkt?

Nederlanders werken langer door. De gemiddelde leeftijd waarop werkenden stoppen met werken is gestegen van 62 jaar in 2003 naar 64 jaar in 2012. Ook zijn er steeds meer 45-plussers die werken. In 10 jaar tijd is het aandeel 45-plussers dat werkt met ruim 10 procent toegenomen. De gemiddelde leeftijd van werkenden is hiermee gestegen van 39 naar 42 jaar, en is een steeds groter deel van de werkenden 45-plusser. In totaal werkten in 2014 3,3 miljoen 45-plussers.

Tegelijkertijd is tussen 2003 en 2014 het aantal werkloze 45-plussers gestegen van 4 naar 7 procent. Werkloze 45-plussers komen moeilijker aan een baan dan 45-minners, en zijn vaker langdurig werkloos. Eén van de oorzaken is dat werkgevers werknemers die 45 jaar of ouder zijn minder aantrekkelijk vinden dan 35 jarigen.

De Argumentenfabriek maakte de Feitenkaart over 45-plussers in opdracht van FNV ten behoeve van het FNV Magazine, vierde kwartaal 2015.

Heb je vragen over dit project of heb je een vergelijkbare vraag? Neem contact op met Anouk Mulder