17 juli 2015

Helder denken over duurzame inzetbaarheid

Het kaartenboek is op 14 juli 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd, begeleid door een brief van minister Asscher over de voortgang van het programma Duurzame Inzetbaarheid. Hierin benoemt hij een aantal belangrijke punten die terugkomen in het kaartenboek:

  1. Jong beginnen en aandacht voor persoonlijkheid:

Persoonlijkheid speelt een belangrijke rol in de duurzame inzetbaarheid van werkenden. De basis voor de ontwikkeling van persoonlijkheid wordt vroeg in het leven gelegd. Daarom is aandacht voor persoonlijkheid essentieel, zowel aan het begin van het leven als tijdens het werkzame leven.

  1. Kwetsbare werkenden:

Specifieke groepen werkenden investeren relatief weinig in de ontwikkeling van het menselijk kapitaal en zijn hierdoor kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Dit zijn: ouderen, laagopgeleiden, flexwerkers en zzp’ers.

  1. Bewustwording en integrale aanpak:

Niet alleen factoren in de werkomgeving beïnvloeden de ontwikkeling van het menselijk kapitaal, ook de sociale omgeving speelt een rol. Daarnaast is het belangrijk te investeren in alle onderdelen van het menselijk kapitaal: kennis en vaardigheden, persoonlijkheid en gezondheid.

Het volledige kaartenboek is hier te lezen.

Heeft u vragen over dit project of over een vergelijkbaar thema? Neem dan contact op met Kees Kraaijeveld.