17 april 2015

Een dure denkfout over sociale zekerheid

In zijn column op a.s. zaterdag legt Frank Kalshoven uit waarom het onjuist is om te beweren dat bijscholing van werklozen per definitie niet effectief is.
Het is van belang om, in deze discussie, het correcte sommetje te maken om de effectiviteit te kunnen beoordelen.

Lees zijn volledige redenatie zaterdag 18 april in de Volkskrant, voorop het economiekatern.