Denktank

Langetermijn-denktank

Deze tijd vraagt om meer aandacht voor de lange termijn. Klimaatverandering, stikstofproblematiek, woningtekorten, coronapandemie: veel van onze maatschappelijke problemen waren te voorzien. Maar we bleken met elkaar niet in staat om hierop afdoende te anticiperen. In de praktijk regeert de korte termijn vaker dan ons lief is. Hierom richtte De Argumentenfabriek samen met Arjen Gielen de Langetermijndenktank op.

Sectoren

Jaar

2023 tot op heden

Onze missie

De politiek, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers: wij maken allemaal voortdurend keuzes die langetermijngevolgen hebben. We willen dat al deze besluitvormingsprocessen meer positieve effecten hebben op de lange termijn. In de eerste fase van de denktank richten we ons op politieke besluitvorming. De denktank houdt zich – anders dan veel andere initiatieven – dus bezig met het proces, niet met de inhoud. We gaan niet inhoudelijk beschrijven wát te doen aan klimaatverandering bijvoorbeeld. We komen met een analyse en acties om besluitvormingsprocessen meer te laten bijdragen aan langetermijnkwesties, zoals klimaatverandering.

Het plan

Deze denktank is dé plek waar een brede groep betrokkenen met elkaar in gesprek gaat – ambtenaren en politici, maar ook o.a. onderzoekers, jongeren, journalisten, ondernemers. We maken een analyse van waarom het nu vaak misgaat en de korte termijn zo vaak overheerst. Maar vooral: wat we daaraan kunnen doen. Van burgerberaden over toekomstkwesties tot een ministerie voor de toekomst – aan goede ideeën geen gebrek. Wij gaan die ideeën uit binnen- en buitenland verzamelen, wegen, en aan de man brengen. Onder het motto: langetermijndenken – kortetermijndoen.

De eerste fase van de denktank loopt van juni 2023 tot september 2024. We houden in die periode ongeveer tien bijeenkomsten met het kernteam van de denktank. Daarnaast organiseren we net zo veel sessies met experts, betrokkenen en geïnteresseerden. Tussentijds publiceren we onze resultaten; in de media, op onze website en op LinkedIn. We gaan ook verder in gesprek met geïnteresseerden.

De deelnemers

De Langetermijndenktank is een onafhankelijke denktank op initiatief van De Argumentenfabriek en Arjen Gielen. De denktank wordt mogelijk gemaakt door een kernteam van zeven ministeries, de drie planbureaus, journalisten, een aantal semipublieke instellingen en experts die op eigen titel deelnemen. De kernteamleden onderschrijven het belang van de denktank en denken mee tijdens de sessies. Een aantal van deze partijen draagt ook bij met de financiering van de denktank. De denktank zelf is onafhankelijk en de afzender van alle resultaten.

In het kernteam zitten de volgende personen en organisaties: Bas Heerma van Voss, Bureau Burgerberaad, Centraal Planbureau, Existential Risk Observatory, Instituut voor Publieke Economie, Laura van Geest, Mark Frequin, de ministeries van: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Buitenlandse Zaken; Economische Zaken en Klimaat; Financiën; Infrastructuur en Waterstaat; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Landbouw, Natuur en Voedsel; Nationale Hypotheek Garantie, Nationale Jeugdraad/SER Jongerenplatform, Planbureau voor de Leefomgeving, Sociaal Cultureel Planbureau, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Wouter van Noort, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNO-NCW, Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland.

Vragen?

Neem contact op met Maarten Gehem

maarten@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Maarten Gehem

Wil je meedenken of heb je ideeën?

Bekijk de website