Training

Leergang Strategie in het openbaar bestuur

Locatie

De Argumentenfabriek (Amsterdam Oud-West)

Duur

Zeven dagen, verdeeld over acht maanden

Kosten

€ 5.499 BTW vrij

Relevante fabriekers

Beschikbare data

Nog 10 plek(ken) beschikbaar


Wat is het ‘strategisch vermogen’ van een overheidsorganisatie en welke factoren vergroten dit? Welke rollen kan een strateeg bij een gemeente, provincie of ministerie innemen, en wat doet een strateeg binnen elke rol? In deze Leergang Strategie in het openbaar bestuur krijg je dieper inzicht in wat strategie is en vergroot je persoonlijke effectiviteit als strateeg.

Relevante fabriekers

Beschikbare data

Nog 10 plek(ken) beschikbaar


Na deze leergang:

 • Kun je analyseren hoe het staat met het strategisch vermogen van je organisatie.
 • Weet je welke gegevens je nodig hebt voor een gedegen analyse.
 • Kun je strategische doelen formuleren en ordenen en consistente plannen maken om deze te realiseren.
 • Ken je opties om het strategisch vermogen van je gemeente te vergroten.
 • Weet je wie je moet overtuigen van de beste optie en hoe je dat het beste kunt doen.
 • Weet je welke rollen je als strateeg kan innemen.
 • Kun je helder argumenteren en je argumentatie scherp analyseren.

Vragen?

Neem contact op met Dries Bartelink

dries@argumentenfabriek.nl
+31 6 204 89 745
Meer over Dries Bartelink

Praktische zaken

Data en locatie

Deze leergang duurt zeven dagen verspreid over acht maanden en zal in februari 2025 beginnen. De data zullen we in overleg bepalen als de groep deelnemers compleet is.

De trainingen vinden plaats in Utrecht (Hotel Karel V).

Maximaal aantal deelnemers

6-12 personen

Lesmateriaal

De deelnemers krijgen verder voor en tijdens de training het volgende materiaal (inbegrepen bij de prijs):

 • het boek  Nooit meer de weg kwijt in je brein, geschreven door de oprichters van de Denkacademie, Kees Kraaijeveld en Suzanne Weusten;
 • (digitale) kaarten met denkmodellen van De Argumentenfabriek, zoals de Beleidskaart en de Waardenmatrix;
 • een (digitale) reader met alle sheets van de trainingsdagen;
 • een vormgegeven kaart die antwoord geeft op de vraag: Wat kan een overheidsorganisatie die beschikt over ‘strategisch vermogen’ en welke factoren vergroten dit?
 • een vormgegeven kaart die antwoord geeft op de vraag: Welke rollen kan een strateeg innemen en welke doelen, activiteiten en competenties horen bij deze rollen?

Incompany

Deze leergang verzorgen we ook incompany bij gemeenten, provincies en ministeries. Hierbij kunnen we inhoud van de leergang aanpassen aan de behoeften van de organisatie en deelnemers. Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden, of doe hier een aanvraag.

Brochure

In de zomer van 2024 verschijnt de nieuwe brochure van de leergang met een uitgebreide beschrijving van de inhoud van de leergang en praktische informatie over het hoe en wat van de leergang. De brochure van de vorige editie kun je hier downloaden.

Deadline voor inschrijven vijfde editie

Je kunt je tot 1 december 2024 inschrijven voor de vijfde editie van deze leergang.

Vragen?

Neem contact op met Shaun Lednor

shaun@denkacademie.nl
+31 20 412 4001
Meer over Shaun Lednor

Ervaringen

Programma

 • Dag 1: Basisgereedschap voor helder denken

  We beginnen bij de basis: denkgereedschappen die nodig zijn voor elke strateeg. Bovendien helpen deze gereedschappen om in de rest van de leergang helder met elkaar te denken. Deze eerste dag is een soort ‘bootcamp’: werken aan onze denkkracht voordat we de inhoud te lijf gaan.

  Ochtend

  Hoe werkt ons brein?

  • Kennis over hoe mensen en organisaties nadenken en besluiten nemen
  • Wat zijn valkuilen bij het denken? Wat kun je hieraan doen?

   

  Concreter is beter

  • Helder denken vereist concrete heldere taal, bij denken, spreken en schrijven.
  • We oefenen met ons model Concreter is beter, een alarmsysteem voor vaagheid.

   

  Middag

  De Argumentenladder: argumentatiemodel voor heldere redeneringen

  • Elke strateeg moet helder kunnen argumenteren en argumentatie scherp kunnen analyseren.
  • We gebruiken De Argumentenladder om hiermee te oefenen.
 • Dag 2: Strategisch vermogen van een overheidsorganisatie

  We starten het denken over strategie op organisatieniveau: het strategisch vermogen van een overheidsorganisatie. Dit biedt een helder denkkader om straks rollen te definiëren en hun meerwaarde te formuleren. Ter inspiratie beginnen we met een gastcollege van een strategie-expert uit het netwerk van De Argumentenfabriek.

  Ochtend

  Gastdocent

  • Het doel is om inzicht te krijgen in strategisch denken in andere organisaties.
  • We nodigen een gastspreker uit die strategie vanuit een ander perspectief kan benaderen. Denk aan bijvoorbeeld een strateeg uit het bedrijfsleven, of een militair strateeg.

   

  Middag

  Denksessie strategisch vermogen

  • In een denksessie denken we samen na over de vraag: Wat kan een overheidsorganisatie die beschikt over ‘strategisch vermogen’ en welke factoren vergroten dit?
  • We gebruiken het strategiemodel van De Argumentenfabriek om de opbrengst van de denksessie te ordenen.
 • Dag 3: Rollen van de strateeg

  We gaan op dag 3 in op de rollen van de individuele strateeg. We gebruiken de resultaten van dag 2 als toetssteen: een rol moet bijdragen aan het strategisch vermogen van de overheidsorganisatie.

  Ochtend

  Denksessie rollen van een strateeg

  • We presenteren en bespreken de kaart die we gemaakt hebben op basis van de denksessie op dag 2.
  • We houden een nieuwe denksessie over de vraag: Welke rollen kan een strateeg innemen en welke doelen, activiteiten en competenties horen bij deze rollen?

   

  Middag

  Beleidskaart: denkgereedschap voor heldere strategie

  • De Beleidskaart biedt denkstappen om een strategie te ontwikkelen voor complexe vraagstukken, van een analyse via opties tot een keuze.
  • Deelnemers gebruiken de Beleidskaart om een eigen actuele casus te doordenken.
  • Na uitleg en voorbeelden werken strategen aan hun eigen casus.
  • Deelnemers presenteren hun casus en eerste denkstappen aan de groep.
 • Dag 4: Heldere doelen en consistente plannen

  We hebben nu een beeld van strategisch vermogen en de rollen van de strateeg. Op deze dag 4 gaan we meer inhoudelijk naar strategie kijken: hoe bepaal je strategische doelen, en hoe kom je tot een gedegen en uitvoerbaar plan?

  Ochtend

  De Doelenladder: denkmodel voor heldere doelen

  • Een heldere strategie vereist heldere doelen. Met onze Doelenladder leer je doelen opknippen, ordenen en toetsen.
  • Deelnemers gebruiken de Doelenladder om strategische (sub)doelen te formuleren voor hun casus.

   

  Middag

  Plannen maken en toetsen

  • We introduceren nieuw denkgereedschap waarmee de strateeg concrete en consistente plannen kan maken met scherp geformuleerde resultaten, acties en hulpbronnen.
  • We oefenen met het gereedschap en gebruiken het om de kwaliteit van (de beleidstheorie van) plannen te toetsen.

   

  Casusuitwerking

  • Deelnemers passen het geleerde over de Doelenladder en het maken van plannen toe op een eigen casus.
 • Dag 5: Draagvlak en partners

  Als strateeg ben je afhankelijk van partners binnen en buiten je organisatie, van agendering tot uitvoering. Om de juiste partners te selecteren, te overtuigen en duurzaam met ze samen te werken is het belangrijk om hun waarden, belangen en standpunten te kennen. Deelnemers nemen een concrete casus mee waarin hun organisatie zoekt naar draagvlak voor een voorstel.

  Ochtend

  Krachtenveldanalyse: digitaal gereedschap om het krachtenveld in kaart te brengen.

  • We introduceren ons model om snel online een krachtenveld te visualiseren en te analyseren.
  • Deelnemers maken een analyse van het krachtenveld in een eigen casus.

   

  De Waardenmatrix:  denkgereedschap voor het analyseren van waarden

  • We introduceren ons waardenmodel om waarden te analyseren en ordenen.
  • We passen de Waardenmatrix ’s middags toe om de waarden van de deelnemers zelf te onderzoeken én inzicht te krijgen in de positie en houding van partijen die je als overheidsorganisatie nodig hebt.

   

  Middag

  Overtuigen

  • Draagvlak creëren: om relevante partijen mee te krijgen is vaak meer nodig dan alleen het inhoudelijke verhaal.
  • We nemen deelnemers mee in de verschillende elementen van overtuigingskracht: logos, ethos en pathos..
  • Deelnemers maken een betoog om een belangrijke speler in een eigen casus te overtuigen van een voorstel en presenteren dit voor de groep.
 • Dag 6: Plannen voor mij en mijn organisatie

  In deze laatste dag werken deelnemers aan een plan voor hun organisatie, een persoonlijk plan en aan een actuele casus of organisatie en een persoonlijk plan. Ze maken hiervoor gebruik van het denkgereedschap, de kennis en de kaarten van de voorgaande dagen.

  Ochtend

  Uitwerken plan: strategische rollen

  • Welke rollen wil ik als strateeg innemen, en welke niet (langer)?
  • Wie moet ik overtuigen van de rollen die ik voorstel, en hoe ga ik dat doen?
  • Welke acties ga ik hiervoor uitvoeren en welke hulpbronnen heb ik hiervoor nodig?

   

  Middag

  Uitwerken plan: strategisch vermogen of casus

  • Wat zijn opties om het strategisch vermogen van mijn gemeente te vergroten of voor mijn casus?
  • Welke optie heeft de voorkeur, en waarom?
  • Wie moet ik overtuigen van mijn voorkeursoptie, en hoe ga ik dat doen?

   

 • Dag 7 (Terugkomdag): Reflectie en intervisie

  We reflecteren onder meer op:

  • Nut en effect van de leergang
  • Ervaringen met het denkgereedschap en de (nieuwe) rollen
  • De gemaakte kaarten
  • Voortgang van de eigen plannen voor de gemeente
  • Verbeteringen voor de volgende editie van de leergang
  • Mogelijkheden vervolg, verdieping

   

  We sluiten af met het uitreiken van de diploma’s en een borrel.