Training

Helder denken over duurzaamheid

Locatie

De Argumentenfabriek (Amsterdam Oud-West)

Duur

3 dagen van 9.30 tot 16.30

Kosten

2.100 euro vrijgesteld van BTW

Beschikbare data

Nog 12 plek(ken) beschikbaar


Duurzaamheid is een complex thema dat voor steeds meer werkenden centraal staat in hun werk. Iedere grote of kleine organisatie heeft iemand die verantwoordelijk is voor de doelen, de strategie en de uitvoering van de duurzaamheidsplannen. Hoe creëer en houd ik overzicht in complexe duurzaamheidsopgaven? Hoe maak ik een sluitende argumentatie voor mijn duurzaamheidsambities, en overtuig ik hierin ook mijn tegenstanders?

Beschikbare data

Nog 12 plek(ken) beschikbaar


Deze training leert jou de denkvaardigheden die je als change agent nodig hebt bij het stellen en behalen van jouw duurzaamheidsdoelen.

 

Na deze training kan je:

 • Analyseren hoe het staat met het duurzaamheidsbeleid of een beleidsvoorstel van je organisatie.
 • Duurzaamheidsdoelen formuleren en ordenen, en een consistent plan maken om deze te realiseren.
 • Argumenteren vanuit diverse perspectieven, ook die van mogelijke tegenstanders en hun belangen en onderliggende waarden.
 • Draagvlak creëren voor duurzaamheidsplannen door gebruik te maken van diverse overtuigingsstrategieën.

Vragen?

Neem contact op met Josefien Meerevoort

josefien@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Josefien Meerevoort

Programma

De cursus is opgebouwd uit twee of drie modules per dag. In de training staan we veel stil bij eigen casuïstiek. Aan de hand hiervan leer je de denkgereedschappen inzetten en de kwaliteit van je eigen strategie verbeteren. Bij de start ontvang je het boek Nooit meer de weg kwijt in je brein, geschreven door de oprichters van de Denkacademie, Kees Kraaijeveld en Suzanne Weusten. Dit boek biedt een fijn naslagwerk voor veel modules.

 • Dag 1: Basisgereedschap voor helder denken

  Hoe werkt je brein

  Helder Denken begint bij begrijpen hoe het brein werkt. We delen kennis over hoe mensen en organisaties nadenken en besluiten nemen. Hoe nemen we waar, en wat kan er misgaan bij observeren? We besteden aandacht aan de meest voorkomende observatiefouten, en hoe je ze kunt voorkomen en repareren.

  Concreter is beter

  Concreet taalgebruik is de basis van kritisch denken, en helpt om observatiefouten te voorkomen. We behandelen zeven vervormingen van taal, en passen deze onder meer toe op eigen duurzaamheidsplannen. In deze module installeren we een alarmsysteem voor vaag taalgebruik in het hoofd van de deelnemers.

  Waardenmatrix

  We maken gebruik van een waardenmodel om de waarden van relevante partijen te kunnen ontdekken. Hiermee krijgen we extra inzicht in de positie en houding van partijen die je als duurzaamheidsprofessional nodig hebt. Deelnemers maken een waardenanalyse van relevante partijen in een eigen strategische casus.

 • Dag 2: Duurzaam strategisch vermogen ontwikkelen

  Beleidskaart

  De Beleidskaart biedt denkstappen om een strategie te ontwikkelen voor complexe (duurzaamheids-) vraagstukken, van een analyse via opties tot een keuze. Deelnemers gebruiken de Beleidskaart om een eigen actuele casus te doordenken.

  Argumentenladder

  Een argumentatiemodel voor heldere redeneringen. Elke duurzaamheidsprofessional moet helder kunnen argumenteren om plannen te onderbouwen, en argumentatie scherp kunnen analyseren. Hoe kun je stellingen en argumenten ordenen? Hoe kun je deze kritisch beoordelen? Hoe kun je argumentatie verbeteren? Hierbij helpt de argumentenladder.

 • Dag 3: Werken in een krachtenveld

  Krachtenveldanalyse

  Digitaal gereedschap om een krachtenveld in kaart te brengen. We introduceren ons model om snel een krachtenveld te analyseren en te visualiseren. Deelnemers maken hiermee een analyse van het krachtenveld in hun casus.

  Doelenladder

  Een heldere strategie vereist heldere doelen. Met onze Doelenladder leer je doelen opknippen, ordenen en toetsen. Ook reiken we gereedschap aan om doelen te meten en gaan in op de valkuilen hierbij. Deelnemers gebruiken deze gereedschappen om strategische (sub)doelen te formuleren voor hun casus.

  Overtuigen

  Wat zijn de basisprincipes voor het houden van een overtuigend betoog? Hoe kun je het geleerde denkgereedschap toepassen? Om mensen mee te krijgen in jouw duurzaamheidsdoel is vaak meer nodig dan alleen het inhoudelijke verhaal. We nemen deelnemers mee in de verschillende elementen van overtuigingskracht: logos, ethos en pathos. Deelnemers maken een betoog om de belangrijkste partijen in hun casus te overtuigen van een voorstel en delen dit voor de groep.

Voor wie?

Deze training is relevant voor professionals die zelfstandig of binnen grote en kleine organisaties werken op het gebied van duurzaamheid of MVO. De training is geschikt voor zowel startende duurzaamheidsprofessional die voor het eerst een strategie schrijft, als professionals met jaren ervaring die graag hun competenties verder ontwikkelen en kritisch bevraagd willen worden op plannen en doelen.

Zoals:

 • Duurzaamheidsadviseurs
 • Duurzaamheidsmanagers en -medewerkers bij bedrijven
 • MVO-managers en -medewerkers
 • Beleidsmedewerkers bij overheden verantwoordelijk voor duurzaamheid of gerelateerde onderwerpen
 • Opleiders in duurzaamheid

Praktische zaken

De training wordt verzorgd door trainers van De Denkacademie: Shaun Lednor, Talitha Koek en Josefien Meerevoort. De prijs van de training is 2.100 euro, inclusief koffie, thee, en een heerlijke lunch. Mocht deze prijs voor jou moeilijk zijn om (volledig) te voldoen, neem dan alsjeblieft contact met ons op.

De ideale trainingsgroep bestaat uit 8 tot 12 mensen, zodat er voldoende ruimte is voor eigen inbreng en leren van elkaars ervaringen. De training vindt doorgang bij minimaal 8 aanmeldingen. We laten dit 2 weken van tevoren weten.

Voor meer informatie en vragen, neem contact op met Josefien Meerevoort: josefien@argumentenfabriek.nl