10 september 2018

Wat betekent Sociale Innovatie voor de wereldwijde uitzendbranche?

In 2017 publiceerde de World Employement Confederation (WEC) het manifest “Geen toekomst van werk zonder sociale innovatie”. Maar wat is dat eigenlijk precies, sociale innovatie? Hoe kan je er concreet mee aan de slag? En hoe zien we de rol van sociale innovatie voor toekomstige verbeteringen van werk, sociale zekerheid en leren?

Tijdens de World Employment Congres in juni 2018 in Dublin hebben we in een aantal denksessies nagedacht over wat sociale innovatie is. Deelnemers dachten verder na over doelen, voorwaarden en toepassing. Met de resultaten maakten we de Definition Map Social Innovation.

WEC-leden gebruiken gebruiken de kaart om op gestructureerde manier de dialoog aan te gaan met internationale belanghebbenden, zoals de ILO en de Verenigde Naties, en om nationaal met partners na te denken hoe sociale innovatie kan bijdragen aan een betere inrichting van werk, sociale zekerheid en leren.