Een international gesprek over sociale innovatie

What is social innovation? Deze vraag stond centraal tijdens twee denksessies in Dublin op de conferentie van de World Employment Confederation (WEC). De WEC wil namens werkgevers uit de labour market industry de dialoog faciliteren tussen alle partijen die zich bezighouden met het verbeteren van de arbeidsmarkten. Waar ook ter wereld.

 

In 2017 heeft de WEC een manifest opgesteld waarin zij het begrip social innovation introduceren. Wij mochten vertegenwoordigers van de uitzendbranche uit de hele wereld in twee parallelle denksessies begeleiden om dit handen en voeten te geven. Zo dachten zij na over de definitie en doelen van social innovation, de belanghebbenden, en de kansen en bedreigingen van social innovation voor de labour market industry.

De deelnemers gebruikten grote invulkaarten om in groepen hun antwoorden te formuleren.

Wij gaan al deze opbrengsten samenbrengen tot een Definitiekaart Social Innovation. Hiermee kunnen de landelijke federaties hun eigen plan opstellen om bij te dragen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Een van de invulkaarten