25 februari 2020

Visie biedt focus op ouderenzorg in Capelle en Krimpen aan den IJssel

“Met deze visie hebben we focus op wat we moeten doen en waar we elkaar op kunnen aanspreken”, zegt Marian van Roosmalen, bestuurder van De Vijverhof bij de presentatie van de regiovisie aan ketenpartners zoals de gemeente, huisartsen en onderwijsinstellingen. Zo hebben de ouderenzorginstellingen afgesproken dat ouderen zo lang mogelijk thuis of dichtbij hun naasten blijven wonen. Als dat nodig is met hulp. En als er specifieke zorg nodig is die de instellingen niet kunnen bieden, organiseren ze deze samen met aanbieders in de omliggende regio. Zodat ook deze zorg zo dichtbij als mogelijk blijft.

Focus

De visie focust ook op hoe medewerkers behouden en geworven kunnen worden. Nu al is – in heel Nederland – een tekort aan geschikt personeel.  De bestuurders willen investeren in met name vast personeel en deze binden aan de regio. Onder meer door ze te helpen hun loopbaan te ontwikkelen, ook als dit beter kan bij een andere ouderenzorgaanbieder in de regio. “Ik wil jullie complimenteren met deze visie die van groot belang is voor de ouderenzorg in de regio. Echt een mooie en belangrijke stap”, aldus Johan Boumans, zorginkoper van het zorgkantoor van Zilveren Kruis. De organisaties die de regiovisie hebben gemaakt zijn: Aafje, Cedrah, Humanitas, Lelie Zorggroep, De Vijverhof en De Zellingen.

De Argumentenfabriek begeleidde het denkwerk van de bestuurders, legde hun visie scherp geformuleerd vast en visualiseerde de opbrengst.

Lees hier de visie.

Meer weten?

Wil je meer weten hoe we zorgorganisaties helpen nadenken over regionale samenwerking?

Neem contact op met Gertrude van Driesten en Kees Wessels.