27 juni 2024

Door Mayke Klumper

Energieopslag noodzakelijk voor flexibel én betrouwbaar energiesysteem

Duurzaamheid Energie en klimaat

Door de energietransitie verandert het energiesysteem, en is er veel vraag naar kennis en inzicht over hoe het energiesysteem werkt. Energieopslag is het ‘bewaren’ van energie zodat mensen en bedrijven het op een later moment kunnen gebruiken. Dit kan op verschillende wijzen, en energieopslag speelt door deze flexibiliteit een steeds grotere rol in het energiesysteem. Het Platform Zó werkt energie in Nederland publiceert daarom de Informatiekaart Energieopslag.

Onze elektriciteitsvoorziening verduurzaamt. Deze hernieuwbare elektriciteit komt voornamelijk van zon- en windparken. Daardoor bepaalt het weer steeds vaker of er veel of weinig elektriciteit is. Het energiesysteem is daar van oudsher niet op ingericht. Opslag van energie is nodig om te zorgen dat het systeem betrouwbaar blijft: we kunnen de energie gebruiken op het moment dat er te weinig productie is, en opslaan als er te weinig vraag is.

Informatiekaart Energieopslag

De Informatiekaart Energieopslag geeft weer hoe energieopslag in ons huidige en toekomstige energiesysteem werkt. Elektriciteit kan namelijk worden opgeslagen in batterijen, maar bijvoorbeeld ook omgezet worden in waterstof. Zo wordt het energiesysteem door meer opslag betrouwbaarder en flexibeler.

Vragen?

Neem contact op met Talitha Koek

talitha@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Talitha Koek

De kaart is gemaakt met ongeveer 30 experts op het gebied van energieopslag. Zij brachten in kaart hoe energieopslag werkt in het systeem, en welke voor- en nadelen er kleven aan de inzet van energieopslag op het gebied van energie, economie, politiek en veiligheid en leefomgeving.

Publicatie

De kaart is vandaag gepresenteerd door Talitha Koek en Jeroen Neefs bij platformpartner EBN tijdens de aftrap van Panorama Opslag: een campagne om samen met experts en andere betrokkenen dieper in te gaan op grootschalige ondergrondse energieopslag, nu en in de toekomst. Nel Aland, de nieuwe gezant Energie­opslag van het ministerie van EZK sprak over de gezamnelijke visie die zij wil gaan opstellen voor het thema energieopslag. Ze stelt dat het belangrijk is dat deze visie breed gedragen kan worden. Niet alleen binnen Den Haag maar ook juist daarbuiten.

Talitha benoemt dat energieopslag nu nog vaak onbekend en onbemind is bij veel burgers en de politiek. Terwijl door de overstap naar niet-stuurbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie energieopslag nodig is.  Overtollige energie kan door energieopslag op een later moment gebruikt worden wanneer dit nodig is. Energieopslag is dus een belangrijke schakel binnen ons toekomstig energiesysteem. De Informatiekaart kan onder meer politici helpen om de mogelijkheden van energieopslag beter te begrijpen.

Over Platform Zó werkt energie

Zó werkt energie in Nederland is een samenwerking van partijen uit het Nederlandse energiesysteem die gedreven worden door een gedeelde missie: inzicht geven in de werking van ons energiesysteem en zo het voeden van de geïnformeerde dialoog.

Het doel hiervan is om professionals in en buiten de energiesector en andere geïnteresseerde lezers meer houvast te geven bij gedachtevorming en afwegingen over energie. De informatiekaart is gemaakt op basis van meerdere denksessies met deskundigen in opdracht van Platform Zó werkt energie, onder leiding van De Argumentenfabriek. De komende jaren zal het platform meerdere relevante en actuele informatiekaarten over energie maken.

LinkedIn

Op LinkedIn delen we nieuwe updates en inzichten. Op de hoogte blijven?