15 maart 2017

De vraag van je leven

Elke dag plegen er in Nederland vijf mensen zelfmoord. 113 probeert dit aantal drastisch terug te dringen. Ze doet dit door mensen met zelfmoordgedachten hulp te bieden, online of telefonisch. En door allerhande acties uit te voeren samen met zeven regionale Suïcidepreventie Actienetwerken, waaronder in Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Zeeland en Zuidoost-Brabant. Deze netwerken bestaan uit zorgspelers zoals de GGD, ggz-instellingen en huisartsen, maar ook uit ervaringsdeskundigen, scholen, politie, Prorail, NS en UWV. We hielpen vier regio’s hun werkplan opstellen zodat zij met gedragen en gerichte acties van start kunnen. En zo de voor die regio specifieke risicogroepen weten te bereiken. Acties variëren van het neerleggen van folders op plaatsen waar risicogroepen komen, zoals bij kappers, cafés of bouwmarkten, tot het beter uitwisselen van informatie tussen huisartsen en de spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Gaandeweg zullen de regio’s hun werkplan aanscherpen en bijstellen. We wensen alle regio’s veel succes bij het uitvoeren van hun werkplan.

https://www.113.nl/

 

   

Klik op foto om de volledige kaart leesbaar te zien