28 oktober 2020

Door Nena Nilou

Betalen voor autogebruik: de voor- en nadelen

Mobiliteit

Is betalen per kilometer dé uitkomst om een systeem van vaste wegbelastingen te vervangen nu inkomsten voor de staat gaan dalen? In onze nieuwe publicatie in opdracht van het Ministerie van Financiën, het kaartenboek ‘Betalen voor autogebruik‘, worden de voor- en nadelen van wat bekend is gaan staan als ‘rekeningrijden’ naar de hand van overzichtelijke kaarten uitgewerkt. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de concepten vrijheid, veiligheid, privacy, gezondheid en politiek. De publicatie is tot stand gekomen door met burgers, belanghebbenden en wetenschappers in een aantal denksessies stevig over de argumenten en waarden na te denken. Het kaartenboek is op 16 oktober 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Klik op onderstaande afbeelding om de waarde Vrijheid te bekijken

Waarom nadenken over betalen voor autogebruik?

De autobelasting bestaat nu uit een combinatie van belasten naar bezit, de aanschaf van de auto en het verbruik van brandstoffen. Deze mix komt in de komende jaren onder spanning te staan door de transitie naar emissievrij rijden. De elektrische auto raakt steeds verder ingeburgerd en mogelijk zullen er nog andere vormen van emissievrij rijden bijkomen. Nadenken over een alternative belastingsysteem is hierom nodig. Bovendien heeft het kabinet in het Klimaatakkoord afgesproken dat er bij de volgende kabinetsformatie onderzoek zal worden gedaan naar ‘betalen naar gebruik’.

Hieronder deel 1 van de Argumentenkaart: Wat zijn voor Nederland argumenten voor en tegen betalen voor autogebruik per kilometer?

Klik op de afbeelding om de kaart te openen. 

Meer weten?

Neem dan contact op met Talitha Koek, en bezoek eens onze sector Mobiliteit.