14 juni 2022

Door Talitha Koek

Helder denken over brede welvaart

Duurzaamheid Mobiliteit Energie en klimaat Openbaar bestuur

Brede welvaart is een relatief nieuw beleidsterrein. Decennia lang was het Bruto Nationaal Product de maatstaf om economische groei en vooruitgang te meten. Er is inmiddels brede politieke consensus dat dit een nauwe benadering is van welvaart, sinds 2018 meet het CBS daarom ook de Brede Welvaart van Nederland.

De term brede welvaart omvat ‘alles dat mensen belangrijk vinden’. Dus niet alleen materiële welvaart, maar bijvoorbeeld ook gezondheid, een schone en mooie leefomgeving en goed onderwijs. De Verenigde Naties heeft met de Sustainable Development Goals een kapstok gemaakt die alle onderwerpen wereldwijd omvat.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is serieus aan de slag met brede welvaart en wil dit integreren in haar beleid. Wij hebben samen met IenW een Denkkader Brede Welvaart ontwikkeld op basis van bestaande modellen om deze wens verder te helpen. In meerdere denksessies met interne en externe experts is het kader steeds aangescherpt zodat het relevant en herkenbaar is voor IenW medewerkers.

Het kader is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan en brede welvaart te concretiseren. Wat zijn de meest belangrijke effecten, positief en negatief, van IenW beleid? Is de impact verschillend voor specifieke groepen, plekken of latere generaties? Hoe hangen de effecten met elkaar samen? En waar zitten lacunes in kennis? Dit is een eerste stap in het denken binnen en tussen ministeries. Zo kunnen afwegingen en politieke keuzes over brede welvaart helder en transparant worden gemaakt. Je kunt het Denkkader hier bekijken en downloaden.

Vragen?

Neem contact op met Talitha Koek

talitha@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Talitha Koek

Welke beleidseffecten vindt IenW relevant bij het nadenken over brede welvaart?