Zó leven sociale huurders in lange systemen

Hoe leer je als woningcorporatie de vraagstukken van je bewoners kennen? Vraagstukken die zich overigens niet beperken tot alleen het woondomein. Hoe zorg je ervoor dat je die vraagstukken helpt oplossen, zowel vanuit het (brede) domein van woningmarkt als vanuit andere domeinen waar je samenwerkt met andere partijen?

Over dit project

Hoe beïnvloeden de regels en wetten de levens van sociale huurders? Bekijk in dit boek Zó leven huurders binnen lange systemen tien levensverhalen van huurders. We vroegen: hoe ben je in je leven in aanraking gekomen met onderwijs, arbeids- en woningmarkt, zorg sociale zekerheid en pensioen? We analyseerden de rode draden in de verhalen en dachten na over hoe woningcorporaties het leven van huurders kunnen verbeteren. Uit het onderzoek – en de resultaten zoals gepresenteerd in dit boek – blijkt duidelijk dat er nog een heleboel te doen is binnen de lange systemen. De verschillende systemen lijken zich veel meer te richten op het oplossen van problemen als ze zich eenmaal voordoen of, negatiever geformuleerd, op symptoombestrijding, dan op
het voorkomen van deze problemen.

“Een schat aan informatie met hart voor mensen en boordevol aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan.”

Marien de Langen, voorzitter De Vernieuwde Stad

Meer weten? Geïnspireerd geraakt?

Neem contact op met Maarten Gehem.