Verkenning luchtvaart in Nederland in 2050

Beleid over de toekomst van de luchtvaart in Nederland is complex door de vele belangen van betrokken partijen én vanwege zwaarwegende publieke belangen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom via analyses en maatschappelijke gesprekken onderzocht welke thema’s en welke vragen belangrijk zijn voor de toekomst van de luchtvaart als voorbereiding op de luchtvaartnota 2050.

Sectoren

Mobiliteit

Jaar

2018

Over dit project

Wat zijn volgens het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de belangrijkste thema’s voor luchtvaart in Nederland in 2050? Het ministerie heeft uitgebreid onderzoek gedaan en laten doen om de relevante trends en de vraagstukken die leven bij mensen en organisaties te inventariseren. Hiervoor voerde het ministerie onder andere een reeks Luchtvaartgesprekken met mensen in verschillende regio’s. De Argumentenfabriek heeft het ministerie geholpen om de bevindingen uit deze verkenningsfase samen te brengen onder de thema’s mobiliteit, ruimte, gezondheid, klimaat, economie, veiligheid en bestuur. Per thema zijn de belangrijkste vragen en ontwikkelingen voor de toekomst beschreven.

“Uit de Bloemlezing blijkt dat de toekomst van de luchtvaart een complex vraagstuk is. Er is sprake van schaarste en uiteenlopende publieke belangen zoals veiligheid, klimaat, economie en gezondheid,” aldus Minister van Nieuwenhuizen van IenW in het voorwoord. De verkenning is aangeboden aan de Tweede Kamer als afronding van deze verkennende fase in het traject richting de Luchtvaartnota 2050.

“Uit de Bloemlezing blijkt dat de toekomst van de luchtvaart een complex vraagstuk is. Er is sprake van schaarste en uiteenlopende publieke belangen zoals veiligheid, klimaat, economie en gezondheid. Er moet een nieuwe balans tussen de publieke belangen worden gevonden.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga – Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ook structuur aanbrengen in het denken over complexe maatschappelijke vraagstukken?

Neem contact op met Maarten Gehem.