Verkenning mobiliteit 2030

Hoe komen we in 2030 van deur tot deur? Dat is dé vraag van de verkenning mobiliteit 2030. Wat als we afscheid nemen van de eigen auto voor de deur en overstappen op deelauto’s? Of als de overheid niet langer het bezit belast maar gebruik van weg en spoor? De verkenning biedt zicht op de grote veranderingen van morgen.

Sectoren

Mobiliteit

Jaar

2018

Over dit project

Een groeiende vraag naar mobiliteit, doelen om CO2-uitstoot te verlagen, opkomst van zelfrijdende en elektrische auto’s, de wens voor een leefbaar klimaat in steeds vollere steden. Zomaar wat fundamentele trends die duidelijk maken dat er komende jaren veel gaat veranderen in hoe we in Nederland van A naar B komen. Hoe die toekomst van mobiliteit over pakweg tien jaar vorm krijgt, dat weten we niet. Toch kunnen we er wel over nadenken en de uitkomsten ervan gebruiken om ons voor te bereiden én tot betere beslissingen te komen. Dat was de reden voor Bouwend Nederland om De Argumentenfabriek te vragen hier met deskundigen systematisch over door te denken. Om het denken op te rekken en uiteenlopende toekomstbeelden uit te werken. En zo het gesprek met eigen leden over de mobiliteitstoekomst beter te kunnen voeren en diezelfde leden te inspireren zelf op veranderingen voor te sorteren. En ook om het collectieve gesprek over de richting van het toekomstige mobiliteitssysteem beter te kunnen voeren met overheden en andere mobiliteitsspelers.

Tijdens de verkenning hebben we met een divers gezelschap van deskundigen systematisch doordacht hoe ontwikkelingen op elkaar inwerken. Dit resulteert in vier verschillende mobiliteitsbeelden voor 2030, die verschillen in ons gebruik van deelvoertuigen, hoe we betalen voor mobiliteit en wat de effecten zijn op bijvoorbeeld overheidsinvesteringen, milieu en doorstroming.

De resultaten zijn voor iedereen beschikbaar, voor beleidsmakers, business developers, journalisten en betrokken burgers die zelf een scherper oordeel willen vormen over de toekomst van mobiliteit in Nederland.

“Met dit boek wil Bouwend Nederland een inhoudelijke bijdrage leveren aan de visieontwikkeling over mobiliteit in Nederland tot het jaar 2030… Mijn eigen organisatie zal met dit boek in de hand de discussie aangaan met onze leden over de gevolgen uit de scenario’s voor de grond-, weg- en waterbouwsector. Vaststaat dat er grote veranderingen op komst zijn. De mate waarin en op welke termijn zijn onzeker.”

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland – Organisatie: Koninklijke Bouwend Nederland

Ook geïnteresseerd in trends in de mobiliteitssector?

Neem contact op met Talitha Koek.