Jeugdzorg helpen vormgeven

De jeugdzorg loopt vast en de organisatie moet snel anders. Dit is samengevat de hoofdconclusie van tal van rapporten die de afgelopen jaren verschenen. Maar hoe moet het anders? We hielpen verschillende opdrachtgevers met de problemen in de jeugdzorg overzichtelijk in kaart te brengen om vervolgens de gewenste richting te bepalen.

Over deze projecten

Geen enkel kind of jongere (0-18 jaar) mag meer in een gesloten instelling belanden (JeugdzorgPlus geheten). Gebeurt dit toch omdat de situatie thuis onhoudbaar is of omdat het voorkomt dat het kind zichzelf schade berokkent, dan moet de opname zo kort mogelijk zijn. Dit is wat het programma StroomOP wil bewerkstelligen en waar het programma onze hulp bij inriep. Met een groep wetenschappers hebben we een probleemanalyse gemaakt: waarom belanden in 2020 nog circa 1800 jongeren in de JeugzorgPlus? En waarom duurt hun opname vaak langer dan noodzakelijk is? De uitkomst van deze analyse is geen dik rapport maar een set van twee gevisualiseerde Informatiekaarten die in thema’s laten zien waar het aan schort.
Met bestuurders, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en professionals bedachten we op basis van deze analyse oplossingsrichtingen om dichterbij het doel van StroomOP te komen. De probleemanalyse en de oplossingsrichtingen, gebundeld in een dun boekje, worden nu gebruikt in regionale pilots om de jeugdzorg te verbeteren.

De problemen in de jeugdzorg zijn veel breder dan de JeugdzorgPlus. Bestuurders van jeugdzorginstellingen krijgen tal van rapporten met deelproblemen over zich uitgestort. Wij zetten voor de leden van de Branches Gespecialiseerde zorg voor jeugd (BGZJ) de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen van zeven belangrijke rapporten op een rijtje. Tijdens vier bijeenkomsten met ruim 80 bestuurders gingen we vervolgens op zoek naar de inhoud voor een strategische agenda van de BGZJ. Met als doel te komen tot beter werkende jeugdzorg.

Oplopende wachttijden is één van de zichtbare knelpunten. De belangrijkste oorzaken van de wachttijden én mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor hebben we samen met het landelijke Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) in kaart gebracht; OZJ verwerkte de uitkomst in dit voortgangsdocument. 

Tastbaar resultaat

Staatssecretaris Maarten van Ooijen deelde de tweede voortgangsrapportage over de aanpak wachttijden in november 2022 met de Tweede Kamer in zijn kamerbrief over de stand van zaken van de jeugdzorg.  

“Met De Argumentenfabriek hebben we een ingewikkeld maatschappelijk vraagstuk over jeugdzorg overzichtelijk in kaart gebracht. De ingebrachte kennis van deskundigen kunnen we nu in de praktijk benutten om de beste route te kiezen naar betere hulp voor jongeren. De door De Argumentenfabriek ambachtelijk gemaakte kaarten geven overzicht en houvast om onderlegd de gewenste weg en route uit te stippelen.”

Monika Scholten, programmaleider StroomOp

Meer weten?

Neem contact op met Kees Wessels, Chef Zorg en welzijn.