Digital Freedom Fund

We begeleiden ook onderzoek naar het verbeteren van wet- en regelgeving. Zo hielpen we het Digital Freedom Fund (DFF) bijvoorbeeld met een strategie om via ‘juridische procedures’ misstanden aan te vechten in online dienstverlening door overheden.

Relevante fabriekers

Jaar

2020

Over dit project

Digitalisering biedt kansen voor het beperken van uitvoeringskosten en het verbeteren van dienstverlening. Daarbij moet de overheid de rechten van burgers goed in het oog houden, en daar gaat het soms mis. Denk aan discriminatie of schending van privacy, zoals de toeslagenaffaire en SyRi-zaak illustreren. Een belangrijke vraag is dan ook: hoe kan de digitale verzorgingsstaat burgerrechten beter bevorderen? Het antwoord op deze vraag staat in de Engelstalige publicatie: ‘A Litigation Strategy on the Digital Welfare State: Towards a digital welfare state that centres on human needs’. De Argumentenfabriek ontwikkelde deze strategie in opdracht van en voor het Digital Freedom Fund (DFF), samen met DFF’s achterban. De strategie beschrijft hun gezamenlijke visie op hoe de digitale verzorgingsstaat er uit moet zien en hoe ‘juridische procedures’ kunnen helpen om fouten van overheden te herstellen. En zo te kunnen bouwen aan een digitale verzorgingsstaat die burgerrechten centraal stelt. Dit is namelijk waar DFF zich hard voor maakt: het bevorderen van digitale rechten in Europa door het (financieel) ondersteunen van juridische procedures op dit gebied.

Ook nadenken over digitale of rechtsvraagstukken?

Neem contact op met Daan van den Berg of Maarten Gehem.