Argumentenkaart sluiten van voer-mest-kringloop

Wat zijn de argumenten voor en tegen een voer-mest-kringloop? We brachten voor- en tegenargumenten voor Nederland in kaart over drie verschillende denkrichtingen.

Relevante fabriekers

Jaar

2010

Over dit project

Kringlooplandbouw is de richting die de overheid op wil met de landbouw. Voor meer biodiversiteit, een verbeterd dierenwelzijn en een gezonder milieu moeten boeren op een andere manier gaan werken. Met minder afval, minder uitstoot van stoffen zoals stikstof en betere benutting van grondstoffen en reststromen. Al in 2010 dachten we voor het ministerie na over kringlooplandbouw. Destijds brachten we de argumenten in kaart voor en tegen drie denkrichtingen om de voer-mest-kringloop te sluiten. Deze argumenten zijn nog steeds actueel. De hamvraag is immers nog steeds wat we onder een kringloop verstaan: een lokale kringloop, een regionale, een nationale of een internationale. De schaal heeft gevolgen voor hoe kringlooplandbouw vormgegeven wordt en ook hoe groot de bijbehorende (maatschappelijke) kosten en baten zijn.

Heb je een voedselvraagstuk?

Neem contact op met Talitha Koek.