12 november 2019

Wettenkaart voor archivarissen

De Wettenkaart geeft antwoord op de vraag ‘Wat zijn de meest relevante wetten voor het archiveren van overheidsinformatie door gemeenten en wat staat hierin?’ Archivarissen krijgen te maken met steeds meer regels, over steeds meer onderwerpen, die soms met elkaar op gespannen voet staan. Wat doe je als archivaris als je informatie openbaar moet maken die óók deels persoonsgevoelig is? Kortom: aan welke wetten en regels moet een archivaris voldoen, wat zijn hierop uitzonderingen en hoe hangen deze regels samen? We brachten het op deze Wettenkaart in beeld.

Denksessies

De opbrengsten voor de kaart zijn het resultaat van denksessies met experts op het gebied van gemeentelijk informatiebeheer op 7 en 15 mei 2019 onder leiding van De Argumentenfabriek. De kaart is vanaf vandaag gratis in onze webshop te downloaden.

Meer weten?

Meer weten over onze aanpak? Bel Maarten Gehem.