23 juli 2020

Visie op de geestelijke gezondheidszorg in 2025

Hoe ziet de ggz er volgens zorgverzekeraars in 2025 uit?
In de visie van de zorgverzekeraars is de ggz in 2025 voor iedereen goed toegankelijk. Alle patiënten vinden een passend zorgaanbod, ook – of eigenlijk juist – mensen met complexe problemen. Dit vraagt een duidelijke taakverdeling. Zorgverzekeraars richten zich vanuit de Zorgverzekeringswet op de behandeling van mensen met psychische problemen. Gemeenten zijn vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning verantwoordelijk voor hun begeleiding in de maatschappij.

Behandelingen in de ggz zijn in 2025 zinnig en bewezen effectief. De ggz werkt met bewezen praktijken, die zich richten op symptomatisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel. Om beter inzicht te krijgen in wat wel en niet werkt, wordt informatie over de uitkomsten van de behandeling beter bijgehouden en effectief ingezet. Alleen wanneer nodig komen mensen bij een specialist terecht.

Ten slotte werkt de ggz in 2025 beter samen. Ggz-aanbieders nemen in de regio samen verantwoordelijkheid voor patiënten. Ze werken structurele samen met huisartsen en gemeentelijke hulpverleners, in het belang van de cliënt. Preventie van en nazorg bij psychische problemen krijgen meer aandacht, net als de weerbaarheid van de maatschappij als geheel.


Visieboek ‘De ggz in 2025’ (klik op de afbeelding om het boek in te zien)

Hoe kwam de visie tot stand?
De visie op de ggz is expliciet die van de zorgverzekeraars. Het denkwerk om hiertoe te komen, deden zij echter niet alleen. Bijna zeventig belanghebbenden dachten in vier denksessies mee over de toekomst van de ggz. Vertegenwoordigers van psychologen, psychiaters, huisartsen, patiënten, ministeries en toezichthouders, leverden op deze manier hun bijdrage aan het denkwerk.

Bestuursleden van Zorgverzekeraars Nederland Ab Klink en Jean-Paul van Haarlem presenteerden de resultaten op 18 juli in een interview in Trouw. Lees hier het interview.

Meer weten?

Wil je meer weten over de visie op de ggz of over onze aanpak? Neem contact op met Kees Kraaijeveld of Reijer Lomans.