Reijer Lomans – Kaartenmaker en Projectsecretaris Zorg

Het oplossen van maatschappelijke conflicten, het overbruggen van individuele belangen en het creëren van onderling vertrouwen. Vaak zijn deze zaken onmogelijk zonder een bron van gedeelde informatie die door alle betrokkenen wordt geaccepteerd. Maar hoe komen we hieraan?

Als kaartenmaker en projectsecretaris mag ik de zorgsector helpen om gezamenlijk tot heldere informatie en concrete oplossingen te komen. Uitdagend, want de zorg kent veel verschillende spelers, met elk hun eigen belangen en perspectieven. Maar vooral erg lonend, want er zijn weinig sectoren waarin zoveel mensen zich zo onbaatzuchtig willen inzetten voor elkaar. 


Na mijn master in Conflict Resolution & Governance was ik werkzaam als communicatieadviseur bij een belangenorganisatie voor eerstelijns verloskundigen en lid van denktank (Ont)Regel de Zorg. In vier maanden onderzocht de denktank, begeleid door De Argumentenfabriek, bureaucratie in de zorg. Sinds december 2017 zet ik mij als Kaartenmaker en Projectsecretaris zorg in voor het creëren van heldere en neutrale informatie over de zorg.