04 september 2015

Verzekeraars nutteloos in sociale zekerheid

undefined

 

‘Het was een overtuigend verhaal: private verzekeraars zouden gaan bijdragen aan het voorkomen van ziekteverzuim en de re-integratie van zieke werknemers. Het commerciële en het maatschappelijke zouden hand in hand gaan. Het was een overtuigend verhaal. En dus zijn we er tien jaar geleden mee begonnen. Het blijkt niet te kloppen. En de vraag is daarom: stoppen?’

Lees de volledige column in de zaterdageditie van de Volkskrantvoorop het economiekatern