19 februari 2016

Tweede Verbeterfabriek een succes

undefined

‘Het uitbreiden van de loonstrook met de werkgeverslasten als optie het debat over sociale zekerheid beter te kunnen voeren.’ Dit was een van de prikkelende opties die ter tafel kwam bij de Verbeterfabriek over dit thema op 18 februari. Deskundigen en beleidsmakers van ministeries, planbureau’s, werkgevers en vakbonden het dataverhaal Eerlijke Loonstrook.

Met de groep brachten we de argumenten voor, en tegen een Eerlijker Loonstrook in kaart. Nadat de argumenten in kaart waren gebracht ontstond grote consensus, de loonstrook kan en moet beter en helderder, en daar worden we allemaal beter van.

Er zijn veel suggesties gedaan over de vorm en inhoud van een betere informatievoorziening van werknemers en over het proces, hoe we tot een betere loonstrook kunnen komen. Daarmee is een eerste stap gezet. We verwachten komend jaar ook vervolgstappen te gaan maken.