28 maart 2022

Door Nena Nilou

Sociaal-emotionele vaardigheden structureel verankeren in curriculum

Zorg en welzijn

Partijen uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij pleiten in een position paper voor het structureel verankeren van sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijscurriculum. Leerkrachten krijgen daardoor meer tijd en mogelijkheden om leerlingen over zichzelf en hun relatie met anderen te leren. Dit maakt hen krachtiger, op school en in de maatschappij. De partijen zien dit als randvoorwaarde voor welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen voor elke leerling. Ook jongeren zelf zien het belang van goed ontwikkelde sociaal emotionele vaardigheden en geven aan deze vaardigheden op school te willen ontwikkelen.

School is een plek waar kinderen en jongeren groeien. Door te leren rekenen en schrijven, én door te leren met zichzelf en de ander om te gaan. De nadruk in het onderwijs ligt nu vooral op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen en het meten van concrete leerresultaten. Dat is zonde, want meer aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden van leerlingen in het onderwijs levert veel op:

• 11% toename van leerprestaties door een betere motivatie van de leerling
• Meer kansengelijkheid;
• Beter welbevinden van leerlingen én leerkrachten;
• Maatschappelijke en economische winst

Dit is een investering in de toekomst van huidige en volgende generaties en levert de samenleving (mentaal) gezonde kinderen met meer gelijke kansen op! Lees hier het volledige position paper dat door onderstaande partijen wordt onderschreven.

Onze Denktank Mentale Vooruitgang is er hier een van. Deze denktank pleit voor een gelukkiger, socialer, betekenisvoller, meer betrokken en daadkrachtiger bestaan voor alle Nederlanders. Er is nu ook een Denktank Mentale Vooruitgang van Jeugd en Gezin, die zich speciaal focust op kinderen en de omgevingen waarin zij opgroeien.

Kees Kraaijeveld, een van de initiatiefnemers van de denktanks, sprak in de podcast Psychologie in het Onderwijs met Dominique Warmerdam over mentale vooruitgang in het onderwijs. Deze podcastaflevering kun je nu hier terugluisteren.

Vragen?

Neem contact op met Kees Kraaijeveld

kees@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Kees Kraaijeveld

Meer weten over hoe onze kinderen kunnen floreren?

Neem een kijkje bij de Denktank Mentale Vooruitgang van Jeugd en Gezin.