26 oktober 2017

Samenvattingskaart regeerakkoord

Op de dag van de beëdiging van het nieuwe kabinet presenteert De Argumentenfabriek de samenvattingskaart van het regeerakkoord. De kaart geeft in één oogopslag weer wat de belangrijkste plannen van het kabinet zijn op onderwijs, zorg, wonen, werk, pensioen, sociale zekerheid en belasting. De ‘lange systemen’ zoals de Fabriek deze noemt. Zo wordt het voor werkgevers aantrekkelijker mensen in vaste dienst te nemen. En verschuift de belastingdruk van arbeid naar consumptie en milieu. Bekijk de andere hoofdlijnen op de Samenvattingskaart.