Naar een nieuw sociaal contract - voor een beter Nederland

Kan het beter? Dat is de vraag die in deze studie centraal staat. Kan wat beter? Het sociale contract van Nederland. Het sociale contract is de set aan afspraken en regels die wij als burgers (impliciet) hebben met de overheid. Zo zijn alle Nederlanders verplicht verzekerd tegen ziektekosten en tegen de kosten van langdurige zorg. En er staat in het sociaal contract een leerplicht (tot zestien jaar) en een kwalificatieplicht (van zestien tot achttien jaar). We doen het goed in Nederland, maar het kan beter. Door de 'lange systemen' van Nederland beter op elkaar af te stemmen kunnen we welvaartswinst boeken. Hoe dat eruit zou kunnen zien lees je in Naar een nieuw sociaal contract.

We doen het goed in Nederland, maar het kan beter. Door de 'lange systemen' van Nederland beter op elkaar af te stemmen kunnen we welvaartswinst boeken. Hoe dat eruit zou kunnen zien lees je in Naar een nieuw sociaal contract.

In de voorloper van dit boek, Zó werken lange systemen, hebben we de zes lange systemen onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, en met wonen, zorg en pensioen beschreven. We noemen de systemen ‘lang’ omdat gebeurtenissen die zich in deze systemen voordoen letterlijk ver-strekkende gevolgen hebben in een mensenleven. Naar een nieuw sociaal contract richt zich in hoofdzaak op de sociaal-economische hoofdstukken uit het sociale contract. De nadruk ligt hierbij op de aansluiting tussen systemen, op het contract als geheel, en minder op de afzonderlijke hoofdstukken hierin. Hoe kan een nieuw sociaal contract er uit zien? Wat moet er minimaal in staan en welke ‘pluspakketten’ zijn mogelijk? Download het boek als pdf, of bestel het in onze winkel.