25 juni 2024

Door Mayke Klumper

De relatie tussen geld en geluk

Digitaal Financiële sector

Het gaat niet goed met de mentale kracht van jongeren. Meer dan een derde van de jongeren heeft psychische klachten. Geld en geldzaken spelen een belangrijke rol. (RIVM, 2024) Hoe werkt de relatie tussen geld en geluk? In een tijd waarin organisaties de hele psychologische trukendoos uit de kast kunnen trekken om jou iets te laten kopen, is het belangrijk dat we bewust worden van de mentale (bij)effecten van deze activiteiten.

De Argumentenfabriek maakte samen met SNS een denkmodel over Mentaal Verantwoord Ondernemen. Een gezonde geldstijl heeft invloed op je mentale kracht. Hoe werkt dit?

De relatie tussen geld en geluk

In meerdere denksessies hebben we samen met een divers gezelschap van jongeren, wetenschappers en verschillende organisaties nagedacht over de relatie tussen geld en geluk. Uit de sessies bleek dat drie aspecten van geld van invloed zijn op het mentaal welzijn van jongeren:

  1. De geldsituatie van jongeren
  2. De geldgedachten van jongeren
  3. Het geldgedrag van jongeren

De geldsituatie van jongeren gaat bijvoorbeeld over hoeveel geld je hebt, hoeveel geld je verdient en of je inkomen stabiel is of juist sterk wisselt per maand. Wie veel geld heeft, maakt zich vaak minder zorgen. En wiens inkomen stabiel is, weet wat die kan verwachten.

De geldgedachten van jongeren gaan bijvoorbeeld over of je geld heel belangrijk vindt of niet. Denk je in termen van tijd of geld? Is geld een middel is om iets mee te doen of wil je per se rijk worden en is het dus een doel op zich. Wie geld heel belangrijk vindt, kan eerder stress krijgen van geldzaken. En mensen die denken in tijd, besteden hun tijd vaak beter.

Het geldgedrag gaat over waaraan je je geld uitgeeft, en of je met anderen praat over geldzaken. Geldgedrag beïnvloedt mentaal welzijn bijvoorbeeld doordat praten over je geldsituatie met anderen geldstress vermindert. Ook maakt het uit waar je je geld aan uitgeeft. Ga je ermee gokken of koop je iets voor een ander?

“De omgeving speelt ook een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van ‘finfluencers’ online”

Externe factoren

De relatie tussen geld en mentaal welzijn is geen individuele kwestie. Externe factoren zijn van grote invloed op de geldstijl en op het mentaal welzijn van jongeren. Je persoonlijke geldstijl is deels natuurlijk een kwestie van opvoeding, van wat je leert op school en van wat je meekrijgt vanuit je culturele achtergrond. De omgeving speelt een grote rol.

Denk bijvoorbeeld aan de invloed van ‘finfluencers’ online, aan de reclames waarmee bedrijven jongeren proberen te verleiden, of aan de manier waarop social media mede bepalen hoe we aankijken tegen welke spullen je moet kopen en welke niet. Er zijn heel veel factoren van invloed op onze geldstijl. In het regenboogmodel geven we een aantal veelgenoemde voorbeelden. Door marketing, social media en dienstverlening komen organisaties dichterbij dan ooit.

“Door de grote invloed moeten bedrijven meer verantwoordelijkheid pakken om mentaal welzijn van jongeren te bevorderen”

Uitkomst Project Geld en Geluk

Mentaal verantwoord ondernemen

“Door deze grote invloed moeten bedrijven meer verantwoordelijkheid pakken om mentaal welzijn van jongeren te bevorderen.” Deze oproep volgt uit het het Project Geld en Geluk op initiatief van SNS. Het brengt een discussie op gang over Mentaal Verantwoord Ondernemen. Dit houdt in dat een onderneming verantwoordelijkheid neemt voor de mentale effecten die zij veroorzaakt. Het omvat zowel de mentale gezondheid van werknemers, die beïnvloed wordt door het werkgeverschap en de werkomgeving, als de mentale effecten op consumenten, veroorzaakt door producten, diensten en marketingpraktijken. In een tijd waarin de mentale gezondheid van jongeren snel achteruitgaat, is het essentieel dat bedrijven zich bewust zijn van de mentale (bij)effecten van hun activiteiten en hier proactief verantwoordelijkheid voor nemen.

Organisaties kunnen ingrijpen op vijf gebieden:

  • Werkomgeving: Creëren van een werkomgeving die het mentaal welzijn van werknemers ondersteunt en bevorderd.
  • Dienstverlening: Het aanbieden van producten en diensten die positief bijdragen (of geen afbreuk doen aan) aan het mentaal welzijn van consument.
  • Marketing: Het voeren van marketingstrategieën die respectvol en verantwoordelijk omgaan met de mentale gezondheid van de consument.
  • Voorlichting: Het actief informeren en voorlichten van medewerkers (en/of klanten) over de relatie tussen hun financiën en mentaal welzijn.
  • Wet- en regelgeving: Lobbyen voor wet- en regelgeving die een gelijk speelveld creëert voor organisaties die mentaal verantwoord willen ondernemen.

Lees meer over Mentaal Verantwoord Ondernemen op de website van SNS.

Denken in stapjes

Het denkmodel helpt organisaties om helder na te denken over de positieve impact die zij kunnen hebben op de mentale kracht van jongeren. Helder denken in stapjes vergroot het bewustzijn en begrip. Eerder hebben we ook een denkmodel gemaakt om te kijken wat werkenden en opvoeders kunnen doen om de mentale kracht van de organisatie of gezin te vergroten. Zie mentaleschijfvanvijf.nl.

 

 

 

Wil je het bewustzijn en begrip vergroten over een relevant onderwerp?

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.