19 oktober 2021

Door Anouk Mulder

Publicatie Vakvereisten van informatie professionals

Onderwijs

Wat moeten mensen allemaal kunnen die zich bij het Rijk bezighouden met informatie? Hun officiële benaming luidt: informatiehuishoudingprofessional. Dat klinkt misschien wat apart, maar het zijn hele belangrijke functies. Ze borgen bijvoorbeeld de juistheid en beschikbaarheid van Rijksinformatie. Hoe belangrijk dat is voor het functioneren van de democratie weten we sinds de Toeslagenaffaire allemaal.

Informatiehuishouding is een vak in ontwikkeling. De voortschrijdende digitalisering en maatschappelijke roep op transparantie en toegang tot informatie stellen steeds nieuwe eisen aan de mensen die de informatie beheren. Het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) wilde hierom de vakvereisten in kaart brengen. Dit omvangt de vakvereisten die nu gelden maar ook die in de nabije toekomst zullen gelden. Wat moeten informatieprofessionals bij het Rijk weten om hun vak goed uit te oefenen? Wat moeten ze kunnen? En welke houding hebben ze nodig? Als dit helder is, kan het Rijk beter zoeken. Anouk Mulder en Silvie Zonderland hebben RDDI hierin begeleid. Het boekje met de uitkomsten, “Stevig in ontwikkeling”, staat sinds deze week online.

Overigens is dit niet voor het eerst dat we de vakvereisten van een beroepsgroep in beeld hebben gebracht. Eerder hebben we dit gedaan voor Bouwend Nederland en de Normorganisatie NEN.

Ook belangstelling om eens na helder te denken over vak vereisten? Neem vrijblijvend contact op met Anouk Mulder.

Vragen?

Neem contact op met Anouk Mulder

anouk@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Anouk Mulder