01 juli 2015

De 50-plusput: een akelig probleem

undefined

Elke effectieve maatregel die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt om 50-plussers aan te nemen, moet worden aangegrepen. Het nieuwe belastingstelsel biedt tal van mogelijkheden. Het dempen van de 50-plusput is geen ‘single’, maar een ‘complex issue’, dat meer politieke aandacht verdient, om te beginnen met die van 50-plus.

Lees de column van Kees Kraaijeveld op de website van Vrij Nederland