19 september 2019

Oproep: We zoeken nog enkele Statenleden om mee te denken over hun rol bij een Regionale Energiestrategie!

Op 28 juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gemeenten, provincies en waterschappen, samen met netbeheerders en andere partners, Regionale Energiestrategieën gaan opstellen.

Wat is een RES?

Een RES is een plan voor hoe een regio in aanloop naar 2030 de opwekking van duurzame elektriciteit en de aansluiting van huizen en gebouwen op duurzame warmte gaat realiseren. De RES is tevens een instrument om de keuzes hiervoor regionaal af te stemmen tussen gemeenten, provincies, (regionale) netbeheerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Rol van Statenleden

Wat is de rol van de Statenleden in dit proces? Hoe kunnen Statenleden hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol (beter) invullen bij de totstandkoming van een RES in hun regio? Het Programma Democratie in Actie en Statenlid.Nu willen investeren in een sterk Provinciaal bestuur en willen Statenleden helpen om hun positie in de totstandkoming van de RES te versterken. Daarom organiseren we hierover een denksessie, met Statenleden, griffiers, provincieambtenaren en andere betrokkenen. De Argumentenfabriek begeleidt deze sessie en brengt de resultaten overzichtelijk in kaart in twee handzame, praktische overzichten die Statenleden laat zien wat de RES omvat en hoe zij hun rol hierbij kunnen invullen. Eerder maakten we een variant voor raadsleden, klik op de afbeelding hieronder om deze te bekijken:

Praktische informatie

Datum: 28 oktober 2019, van 14.00 -17.00 uur.
Locatie: De Argumentenfabriek, WG-plein 403, Amsterdam.
Aanmelden: Via het Secretariaat van de Argumentenfabriek.

Heb je nog vragen? Schroom niet en neem contact op Talitha Koek.

We hopen je op de denksessie te mogen verwelkomen!