07 juli 2020

Nieuw boek: Zó werkt het sociaal domein

Zó werkt het sociaal domein
Eén van partners van het boek legt uit: “Om de transformatie in het sociaal domein goed te volbrengen, moét je begrijpen hoe het stelsel werkt.” Er valt inderdaad veel te vertellen over het sociaal domein. Hoeveel mensen maken gebruik van ondersteuning uit het sociaal domein? Hoe organiseren gemeenten – al dan niet in regionaal verband – de uitvoering? Wat regelen de relevante wetten, waaronder Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet? Wie houdt eigenlijk toezicht op de uitvoering? En hoe lopen de geldstromen in het sociaal domein?

Kortom, tijd voor een boek dat het sociaal domein helder en overzichtelijk uiteen zet. Dat is dan ook precies wat we beogen met Zó werkt het sociaal domein, het negende boek van Platform Zó werkt de zorg. Voor raadsleden en beleidsmakers én voor alle professionals (in spe) die zich elke dag inzetten voor mensen die ondersteuning nodig hebben. In de woorden van een van de partners: “Gezien de complexiteit van het sociaal domein, is dit boek wel het minste dat we voor betrokkenen kunnen doen.


Begeleidingsgroep Zó werkt het sociaal domein

Met wie maken we dit boek?
We zijn zeer dankbaar voor de steun van de negen organisaties die als specialpartner het boek mede mogelijk maken. In alfabetische volgorde zijn dit: het ministerie van BZK, ministerie van SZW, ministerie van VWS, Movisie, het Sociaal en cultureel Planbureau, Sociaal Werk Nederland, Stedennetwerk G40, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het UWV. Ook de vaste partners van Platform Zó werkt de zorg leveren hun bijdrage aan het boek. Op 6 juli kwam de begeleidingsgroep, als afvaardiging van alle partners, voor het eerst bijeen.

In november dit jaar starten we met de denksessies. In de zomer van 2021 ligt Zó werkt het sociaal domein in de (online) boekhandel. Precies op tijd voor het nieuwe kabinet.

Meer weten?

Zó werkt het sociaal domein is het negende boek uit de serie zorgboeken van Platform Zó werkt de zorg. In het platform werken zeventien publieke en private partijen samen om Nederland te voorzien van heldere en neutrale informatie over de zorg. Meer weten over het platform? Kijk dan op www.zowerktdezorg.nl.

Wil je meer weten over Zó werkt het sociaal domein? Neem dan contact op met Gertrude van Driesten of Sara Blink.