24 oktober 2017

De impact van het regeerakkoord

Samen dachten we na over de impact van het regeerakkoord op de lange systemen onderwijs, arbeidsmarkt, pensioen, sociale zekerheid, zorg, wonen en belasting. Deze systemen vormen de belangrijkste sociaal-economische hoofdstukken van het sociaal contract van Nederland, waarover we in september een studie publiceerden.

Experts gaven puntige inleidingen per systeem over de belangrijkste plannen uit het regeerakkoord, waarna de aanwezigen onder leiding van Frank Kalshoven in gesprek gingen. Nogal eens merkten deelnemers op dat de gevolgen van  maatregelen nog niet eenduidig zijn. Of dat de beleidsmakers nog met partijen aan tafel moeten om de exacte invulling van een maatregel uit te werken.

Onder de aanwezigen was de stemming: het regeerakkoord maakt Nederland vermoedelijk een beetje beter, als het kabinet erin slaagt afspraken uit het akkoord concreet en zinnig uit te werken. Een aantal grote thema’s is echter blijven liggen. ‘Werk aan de winkel dus’, concludeerde Frank Kalshoven. 

De Argumentenfabriek vatte de belangrijkste maatregelen per systeem samen. De Samenvattingskaart staat hier