17 mei 2023

Door Nena Nilou

Jongeren willen sociaal-emotionele vaardigheden in het curriculum

Zorg en welzijn

Gisteren hebben jongerenorganisaties de petitie ‘Neem sociale en emotionele vaardigheden op in het curriculum’ overhandigd aan de Tweede Kamer. Er is breed draagvlak onder jongeren voor deze oproep: maar liefst 91% van de jongeren in Nederland vindt het belangrijk om te werken aan sociale en emotionele vaardigheden op school.

Grote groep jongerenorganisaties overhandigt vandaag hun petitie aan de Tweede Kamer 

De boodschap is door een grote groep jongerenorganisaties onderschreven in aanloop naar het debat ‘curriculum funderend onderwijs en masterplan basisvaardigheden’ op 22 mei a.s. De jongerenorganisaties CNV Jongeren, LAKS, DWARS, ExpEx, FNO GeestKracht, Augeo Jongerentaskforce, Jeugdwelzijnsberaad, JOB MBO, Jonge Democraten, PINK!, Jongerenraad Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnland, JongPIT, Lieve Mark, NJR en UNICEF Jongerenpanel.

Uitdagingen van nu vragen om versterken van de basis in het onderwijs

Jongeren staan steeds meer onder druk en maken zich zorgen over hun toekomst. Een stevige basis voor jongeren om gezond op te groeien, zich breed te ontwikkelen, met tegenslag om te gaan en zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt én het leven is daarom nodig. Jongeren geven aan zich af te vragen of het huidige onderwijs die stevige basis wel kan geven. De herziening van het curriculum biedt mooie kansen, maar legt de focus op hun cognitieve ontwikkeling. Dit sluit niet aan bij de behoefte van jongeren om zich breed te ontwikkelen én zich voor te bereiden op de rest van hun leven. Het versterken van sociale en emotionele vaardigheden is daarvoor essentieel.

Lees hier de oproep van de jongerenorganisaties
Klik hier

Sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum

Het versterken van sociale en emotionele vaardigheden levert veel op: 11% betere leerprestaties, meer kansengelijkheid, beter welbevinden van jongeren én leerkrachten, betere voorbereiding op werk later, maatschappelijke en economische winst en een sterke basis om andere gezondheids- en sociaal maatschappelijke thema’s te bespreken. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen vanuit dezelfde startpositie beginnen, moeten álle scholen werken aan sociale en emotionele vaardigheden. Dat kan alleen als die vaardigheden nadrukkelijk in het curriculum zijn opgenomen zodat scholen daar de tijd en ruimte voor krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door in de aanbodsdoelen ruimte te maken voor deze vaardigheden, zodat scholen werkvormen kunnen aanbieden om deze vaardigheden te oefenen, zonder dat daarop getoetst hoeft te worden.

Nu zaaien voor gezonde generatie van de toekomst

Al eerder pleitte een grote groep partijen uit het onderwijs, de wetenschap, beleid en maatschappij voor het structureel verankeren van sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum. De jongerenorganisaties vragen een jaar later de politiek hier echt werk van te maken: we moeten nú zaaien voor een gezonde generatie van de toekomst!

Lees hier de oproep van de jongerenorganisaties.

Lees hier de position paper van de partijen uit het onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij uit 2022.

Vragen?

Neem contact op met Kees Kraaijeveld

kees@argumentenfabriek.nl
+31 20 412 4001
Meer over Kees Kraaijeveld

Meer weten over de mentale vooruitgang van jeugd en gezin?

Bekijk dan de denktankpagina en lees het boek.