01 mei 2024

Door Mayke Klumper

“Ik kan mijn rol als strateeg beter uitoefenen”

Openbaar bestuur

Welke rollen neem ik in als strateeg in het openbaar bestuur? Hoe kan ik bijdragen aan meer strategisch vermogen van mijn organisatie? Jade Koster is samen met Marcel Koomen werkzaam als strateeg binnen de SED organisatie. Dit is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Samen met 26 andere collega’s van de SED organisatie volgden Jade en Marcel de incompany Leergang Strategie in praktijk.  

Een mooi moment om stil te staan bij wat de leergang de SED organisatie én Jade en Marcel heeft gebracht. Waarom zijn Marcel en Jade de leergang gaan doen? “Vanuit onze directie kwam de wens om het strategisch vermogen van de organisatie te vergroten”, vertelt Marcel, strategisch adviseur regionale samenwerking.

Wat is strategisch vermogen? Dit is aan het begin van een leergang vaak niet helder. De deelnemers van de SED organisatie kregen aan het begin van de leergang een denkkader aangereikt over wat strategisch vermogen is en welke factoren dit vergroten. Dit denkkader maakte duidelijk dat de SED organisatie goed op weg was.

“We zijn ons de afgelopen jaren bewuster geworden van onze eigen positie binnen de regio en hoe we onze unieke constructie slim kunnen gebruiken.”, zegt Marcel. “De leergang maakt je bewuster welke rollen als strateeg je hierin kunt spelen.” Jade vult aan: “De leergang draagt er ook aan bij dat we meer dezelfde taal zijn gaan spreken en dat kennis over hoe strategisch te handelen niet verloren gaat als een strateeg een keer iets anders gaat doen.” Jade adviseert de directie en het bestuur van SED op bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Daarnaast heeft de leergang ook indirecte invloed. Marcel vertelt dat de leergang de bestuurders bewuster maakt hoe zij strategischer te werk kunnen gaan. “Deelnemers adviseren de bestuurders beter doordat ze bijvoorbeeld meer aandacht hebben voor alternatieve opties om doelen te bereiken. Er is ook meer aandacht voor tegenargumenten.”

De SED organisatie heeft deze leergang incompany gehouden. Zaten hier nog voor- of nadelen aan? Jade geeft aan: “Ik vond het een slimme zet dat we dit met gemixte groepen hebben gedaan met deelnemers vanuit verschillende afdelingen. Deelnemers weten nu beter van elkaar wat ze doen en hoe ze elkaar kunnen vinden en helpen. Hierdoor werken we nu beter samen dan voorheen. Ik vind dit een grote meerwaarde van deze leergang.”

Wat nemen Jade en Marcel inhoudelijk uit de leergang mee? “Ik merk dat dit per deelnemer sterk kan verschillen”, aldus Marcel. “Voor mij persoonlijk geldt dat ik de kwaliteit van mijn adviezen heb kunnen verbeteren en dat ik nu ook efficiënter kan werken via denkgereedschappen zoals De Argumentenkaart en De Beleidskaart.” “Als ik vroeger een advies gaf, zat ik best wel te worstelen om mijn argumenten helder en logisch op papier te krijgen. Terwijl een advies juist kort en krachtig moet zijn. Nu maak ik eerst een overzicht van de argumenten met behulp van De Argumentenladder. Dit helpt mij enorm om daarna makkelijk de zinnen en alinea’s op te bouwen.”

Voor Jade ligt dit anders. Zij benadrukt dat ze haar eigen rol als strateeg beter kan uitoefenen. “Ik ben me meer bewust van denkfouten bij mezelf en bij anderen. Ik merk dat ik nu soms meer tijd neem om iets grondig te doordenken vóór ik conclusies trek. Ook overleg ik vaker in plaats van dat ik in mijn eentje ergens over nadenk.”

Wat heeft de leergang de SED organisatie opgeleverd? Jade benoemt dat er schrijfdagen zijn ingepland voor het opstellen van de begrotingen. Op deze schrijfdagen passen we theorie en denkgereedschappen uit de leergang zoals Concreter is beter en de Doelenladder toe in de praktijk. Daarnaast zijn er ook wijzigingen in de opzet van de raadsvoorstellen doorgevoerd na de leergang. Maar wat heeft het de organisatie het meest opgeleverd? “Dat zit vooral in de kleine dingen in je werk.” sluit Marcel af. “Onderdelen van de leergang zitten nu in je achterhoofd.”

Vragen?

Neem contact op met Dries Bartelink

dries@argumentenfabriek.nl
+31 6 204 89 745
Meer over Dries Bartelink

Wil je ook een betere overheidsstrateeg worden?

Schrijf je dan vóór 1 juni 2024 in voor de Leergang Strategie in het openbaar bestuur (open inschrijving). Of informeer naar de mogelijkheden voor een incompany Leergang. Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met onze Chef Openbaar bestuur, Dries Bartelink.