30 juni 2017

Hoe maken we goed beleid? Volg de stappen van de Beleidskaart

Openbaar bestuur

Aan de hand van vijf stappen loodst de Beleidskaart je door de inhoudelijke vragen heen die je helpen om helder en goed overwogen beleid te maken. De kaart geeft houvast en brengt scherpte aan in het nadenken over beleid. Handig gereedschap dus voor beleidsmedewerkers van Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, semi-overheden en andere professionals die op een systematische wijze willen nadenken over beleid.

Hoewel er diverse boeken en modellen over beleid en de beleidscyclus bestaan (zoals het Integraal Afwegingskader van de Rijksoverheid), biedt de Beleidskaart in één oogopslag inzicht in de te nemen stappen. De kaart legt de nadruk op de inhoudelijke consistentie en onderbouwing van beleidsplannen. Een fijn hulpmiddel, gezien de complexiteit van een doorsnee beleidsdossier. De kaart helpt om discussies over beleidsvoorstellen zuiver te houden en tunnelvisies tegen te gaan.

De Beleidskaart werd vijf jaar geleden gepresenteerd en enthousiast ontvangen. We hebben de kaart compacter gemaakt voor meer overzicht en de formuleringen aangescherpt op basis van ervaringen in de praktijk. Je kunt de Beleidskaart gratig downloaden, of koop hem en hang hem aan de muur.

We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Vragen of reageren? Neem gerust contact op met onze Chef Openbaar bestuur Dries Bartelink.