18 december 2018

Hoe kunnen we de zorg blijvend (ont)regelen?

Kees Kraaijeveld, directeur van De Argumentenfabriek, is betrokken geweest bij het onderzoek van de denktank (Ont)regel de zorg en de vele bijeenkomsten en schrapsessies met zorgverleners, zorginstellingen, zorgverzekeraars, toezichthouders, wetenschappers en politici. Hij heeft de unieke mogelijkheid gehad om met veel verschillende partijen aan tafel te zitten om na te denken over de administratieve lasten die er zijn, en heeft zijn beschouwingen omgezet in een nauwkeurige analyse van de complexiteit van regeldruk in de zorg.

“Steeds opnieuw blijkt hoe ingewikkeld het vraagstuk van de administratieve lasten is en hoe machteloos vrijwel iedereen zich voelt om er daadwerkelijk iets aan te doen,” zegt Kraaijeveld over de lessen die boven kwamen drijven tijdens de bijeenkomsten die hij samen met zijn collega’s van De Argumentenfabriek leidde. Toch ziet hij ook een rode draad door de geleerde lessen. Kraaijeveld: “Ik hoop met het essay het inzicht in het vraagstuk verder te vergroten, het denken erover te verhelderen, de onderliggende oorzaken en belangen te expliciteren en in elk geval een paar effectieve oplossing aan te dragen (zie ook de oplossingenkaart hieronder).”

Het essay is in eerdere versies de afgelopen maanden van waardevol en opbouwend commentaar voorzien door een aantal prominente denkers uit de zorg. De branchevereniging van de ziekenhuizen NVZ heeft het onlangs aangeboden aan alle deelnemers van het afscheidscongres van NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy en het is inmiddels onderwerp van debat, zowel in de bestuurskamers als online. De beweging (Ont)Regel de Zorg hebben we samen met Het Roer Moet Om en VvAA in gang gezet om onzinnige regels in de zorg tegen te gaan.

Doel van het schrijven van het essay is iedereen die in de zorg werkt en geconfronteerd wordt met het heersende bureaucratisme, handvatten te geven om erover na te denken, om er onderling over te discussiëren en om er iets aan te doen. Zoals Kees Kraaijeveld zelf zegt: “Het bureaucratisme hebben we zelf gemaakt. We kunnen er ook zelf een einde aan maken.”

Download het hele essay. Leestip: houd de Oplossingenkaart bij de hand.