30 juni 2018

Helder denken over de toekomst van het huisartsenvak

Huisartsen in gesprek
Tot en met september vinden overal in het land denksessies plaats. Tijdens deze bijeenkomsten denken huisartsen met elkaar na over de toekomstige afbakening van hun taak, voor wie werken zij en hoe organiseren zij dit? De opbrengst van deze bijeenkomsten wordt verwerkt in een digitale enquête, die onder zoveel mogelijk huisartsen wordt uitgezet.
Doel is, op 21 januari 2019 de herijkte kernwaarden en kerntaken te presenteren op Woudschoten, waar precies 60 jaar geleden een stevige basis voor de huidige huisartsenzorg werd gelegd.

Denkgereedschap
De Argumentenfabriek ontwikkelt denkgereedschap, als leidraad voor de denksessies en enquête. We doen dit samen met een commissie van dertien huisartsen onder leiding van Prof. Dr. Henriette van der Horst. Deze huisartsen komen uit verschillende delen van het land en hebben verschillende achtergronden. De commissie verzamelt en analyseert de resultaten van de denksessie én enquête en doet een voorstel voor de herijking van de kernwaarden en kerntaken.
De Argumentenfabriek begeleidt het denkwerk in alle fasen van het herijkingstraject en traint de gespreksleiders.

Initiatiefnemers
Het initiatief voor de herijking komt van een brede coalitie van organisaties: NHG, LHV (inclusief LHV-Wadi), InEen, IOH (Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde), VPHuisartsen, Het Roer Moet Om, LHOV (huisartsopleiders) en LOVAH (huisartsen-in-opleiding). Zij vormen samen de stuurgroep voor het herijkingstraject.

Meepraten?
Denk en praat mee! Alle huisartsen en huisartsen-in-opleiding zijn uitgenodigd deel te nemen aan denksessies die in heel Nederland worden georganiseerd. Huisartsen kunnen zelf ook een denksessie aanvragen (als Hagro, Wagrobestuur, intervisiegroep of anderszins) of met een groep collega’s aansluiten bij een denksessie in de regio. Lees meer.