21 april 2022

Door Petra van de Goorbergh Nena Nilou

Goede vragen over een lerende arbeidsmarkt-infrastructuur

Werk

Momenteel is er in veel sectoren een tekort aan personeel. Tegelijkertijd zijn er meer dan een miljoen mensen die geen aansluiting (meer) hebben op de arbeidsmarkt. Deze mismatch is geen tijdelijk probleem. Digitalisering en robotisering zorgen ervoor dat werk structureel verandert of soms helemaal verdwijnt.

De ABU vroeg vorig jaar aan De Argumentenfabriek onderzoek te doen naar ruimte voor verbetering van de infrastructuur van de arbeidsmarkt en hoe die eruit zou kunnen zien. Uit gesprekken met arbeidsmarktexperts zijn er waardevolle adviezen naar voren gekomen die toen zijn samengevat in een model en uitgebracht in de uitgave Naar een lerende arbeidsmarktinfrastructuur. Dit model vormde een belangrijke basis voor twee vervolgsessies. De uitkomsten hiervan zijn nu samengebracht in het nieuwe boekje Goede vragen over een lerende arbeidsmarktinfrastructuur.

De tekorten en veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een arbeidsmarktinfrastructuur die bijdraagt aan:

  • Een eenvoudige route van-geen-werk-naar-werk;
  • Het bevorderen van intersectorale mobiliteit;
  • Het stimuleren en faciliteren van een leven lang ontwikkelen.

De analyserende en strategische vragen uit de vervolgsessie hebben de denkrichting aangescherpt. Zij vormen een belangrijke tussenstap om het ‘prototype’ van het model van de lerende arbeidsmarktinfrastructuur verder uit te werken.

In een vervolgproject werkt De Argumentenfabriek vanuit het Platform Toekomst van Arbeid (PTA, een samenwerking van partijen actief in werken, leren en verzekeren) aan een breed gedragen actieagenda voor een goed werkende duurzame arbeidsmarktinfrastructuur. Input hiervoor zijn verschillende rapporten, zoals van commissie Borstlap, SER-advies MLT, Investeren in mensen van PTA, Wetboek van Werk en publicaties van ABU en OVAL.

Vragen?

Neem contact op met Petra van de Goorbergh

petra@argumentenfabriek.nl
+31 651111415
Meer over Petra van de Goorbergh