08 oktober 2019

Goed boeren kunnen boeren niet alleen

Welke financieel-economische voorwaarden hebben boeren hiervoor nodig? Wij begeleidden de taskforce bij het uitdenken van een deel van dit vraagstuk tijdens een denksessie eind augustus. We hielpen opties inventariseren die het verdienvermogen versterken van boeren die kringlooplandbouw willen realiseren.

Meer weten?

Meer weten over dit project of een ander voedselvraagstuk? Neem contact op met Talitha Koek.