12 maart 2015

Frank Kalshoven bij MBO City

‘Om goed voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt van morgen moeten meer leerlingen van school komen met een diploma op niveau 3. Dat wordt een hele kluif.’ Frank ging ook in op de doorstroom naar het HBO en de rol van het MBO bij ‘een leven lang leren’. ‘Reken erop dat de komende decennia steeds meer volwassen moet willen op- om- na- of bijscholen’,  zei hij. ‘Dat vergt het uiterste van de onderwijslogistiek, de bedrijfsvoering, het onderwijsconcept, en de professionalisering.’

Frank kondigde aan dat begin volgend jaar een nieuw kaartenboek verschijnt voor het MBO. In opdracht van en in samenwerking met vier MBO-scholen, heeft De Argumentenfabriek nagedacht over hoe scholen zelf versnelling kunnen aan brengen in hun professionalisering.

Tijdens MBO City was volop aandacht voor het experiment met De Netwerkschool op vijf MBO-scholen. De Argumentenfabriek stond aan de wieg van dit werk- en denkmodel voor modern beroepsonderwijs.

Meer lezen over Franks visie op een leven lang leren? Bestel Groeiland