Weet, denk, doe!

Mensen maken het onderwijs. Hoe kunnen scholen in het middelbaar beroepsonderwijs de kwaliteit van hun mensen verbeteren? Samen met de scholen hebben we hierover een denkmodel ontwikkeld en een boek gemaakt: Weet, denk, doe!

Weet, denk, doe! heeft in de tweede druk een aanvulling gekregen in de vorm van drie teamanalysekaarten die de kenmerken van een team in Fase 1, Fase 2 en Fase 3 beschrijven. Deze kaarten zijn op deze site gratis te downloaden.

Scroll verder

Wat was de vraag van de klant?

undefined

 

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bieden zeventig scholen (ROC’s, AOC’s en vakscholen) onderwijs aan een half miljoen leerlingen. Het zijn grote scholen met duizenden leerlingen en honderden medewerkers. Met die aantallen, een complexe structuur van opleidingen én opereren in een snel veranderende samenleving is het een hele kunst om de school goed te laten draaien. Daarom is professionalisering van mbo-scholen belangrijk, nu én in de toekomst. De vraag van de scholen was: help ons om te professionaliseren, en om dit sneller te doen.

Welke aanpak hebben we bedacht?

Vanuit vier mbo-scholen (Deltion College, Koning Willem I College, Nova College en ROC van Twente) met veel ervaring op gebied van professionalisering hebben we een denktank geformeerd. Hierin zaten vier HR-directeuren en vijf onderwijs-directeuren (verantwoordelijk voor een opleiding zoals sport, horeca of techniek).

De hoofdvraag was: Hoe kan een mbo-school snel professionaliseren? In meerdere denksessies hebben we hiervoor een denkmodel en instrumentarium ontwikkeld. De uitkomsten hebben we op de scholen getest met mensen zonder voorkennis. Op basis van hun input hebben we het denkmodel en instrumentarium definitief gemaakt en vastgelegd in een werkboek.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is Weet, denk, doe! Dit werkboek bevat uitleg over het denkmodel, suggesties voor te nemen acties, schema´s en checklists waarmee scholen zelf aan de slag kunnen. Dit gaat in drie stappen: WETEN waar ze staan, helder DENKEN over waar ze naar toe willen en hoe daar te komen, om dit vervolgens te gaan DOEN.

Hulpmiddelen

Hoe kan een school aan de slag om snel te professionaliseren? Het hoofdstuk ‘Doe’ van het boek biedt hiervoor meerdere hulpmiddelen. Omdat het soms handig is hier meerdere fysieke exemplaren van te hebben zijn de hulpmiddelen op deze pagina te vinden. De downloads zijn vrij te gebruiken.
Het mooiste en meest leesbare resultaat wordt verkregen door ze in kleur op A3 of A4 te printen.

Het Zetje: begeleiding voor mbo-scholen

Om teams en scholen te helpen met Weet, denk, doe! aan de slag te gaan kan De Argumentenfabriek op verschillende manieren helpen: met een activerende workshop, een verklarende bijpraatsessie of het daadwerkelijk begeleiden van het denkproces gedurende een of meer dagen.

Ook belangstelling om met hulp van De Argumentenfabriek aan de slag te gaan?  

Reacties

De vier scholen uit de denktank zijn blij met het resultaat, met name omdat het denkmodel voor scholen herkenbaar en praktisch toepasbaar is. Het idee vooraf was dat ze iets zouden maken op grond van hun ervaringen voor andere scholen, maar alle vier zijn ze ook zelf met het model aan de slag gegaan om verder te professionaliseren.

undefined

Wat is de maatschappelijke relevantie?

Het mbo leidt ‘de ruggengraat van onze samenleving’ op zoals bakkers, verzorgenden, timmerlieden en monteurs. Het is in het belang van individuele studenten én van de hele Nederlandse samenleving dat het onderwijs voor deze groep van hoge kwaliteit is. Dat medewerkers geïnspireerd zijn en goed werk leveren. Dat de organisatie soepel draait. Daarom is het belangrijk dat mbo-scholen blijvend investeren in de professionaliteit van hun organisatie. Weet, denk, doe! wijst hierbij de weg.