17 januari 2018

Dolen in duurzaamheidsland

Zakelijke dienstverleners en duurzaamheid
Bij duurzaamheid denken veel mensen aan het behoud van natuur of schonere productieprocessen. Aan fabrieken die minder afval produceren of bedrijven die minder pesticiden gebruiken. Wat kun je als organisatieadviesbureau – of zakelijke dienstverlener in het algemeen – aan duurzaamheid doen? Een heleboel. Zowel direct, zoals energiebesparing, als indirect, door bijvoorbeeld bij te dragen aan de duurzaamheid van de opdrachtgevende organisatie. Immers, in de adviezen van bureaus aan andere organisaties, kunnen medewerkers duurzaamheidsaspecten meenemen.

Mens, Milieu, Meerwaarde en Methode
Daarbij werpt het Afwegingskader licht op de breedte van duurzaamheid: de Mens, Milieu en Meerwaarde (traditioneel people, planet, profit), uitgebreid met Methode (duurzaamheid van de werkwijze). Zakelijke dienstverleners kunnen op diverse manieren bijdragen aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door in hun adviesopdrachten bij te dragen aan ‘good governance’ van andere organisaties (Meerwaarde). Of door het bevorderen van efficiënte werkwijzen bij klanten, zoals door verspilling of perverse prikkels in organisaties tegen te gaan of het verhogen van de zelfstandigheid van mensen in hun werk (Methode). Deze aspecten zijn soms onderbelicht in het denken over duurzaamheid, terwijl een dienstverlener zich kan onderscheiden door zijn bijdragen aan elk van de vier. Niet alleen Milieu, maar juist ook Meerwaarde, Mensen en Methode.

Duurzaamheidswensen van klanten
Bedrijven zelf en ook steeds meer opdrachtgevers en aanbestedingsprocedures stellen duurzaamheidseisen. Het Afwegingskader is daarbij een nuttig hulpmiddel. Het is geen ‘afvinklijkstje’, maar een overzicht met concrete suggesties en inspiratie voor hoe organisaties kunnen bijdragen aan duurzaamheid. Medewerkers kunnen per project – en in overleg met de opdrachtgever – de meest relevante duurzaamheidsaspecten vaststellen en meewegen in hun werk. Zodat adviseurs niet langer dolen in duurzaamheidsland, maar doelbewust nadenken en inzetten op duurzaamheid.

Het Afwegingskader dat De Argumentenfabriek voor ROA maakte, is hier te vinden. Wil je meer weten over hoe De Argumentenfabriek organisaties helpt helder na te denken over duurzaamheid? Of een Afwegingskader specifiek voor jouw organisatie? Neem contact op met Talitha Koek.