14 mei 2018

Denksessie over kansengelijkheid op het mbo

Terwijl half Nederland van het mooie weer aan genieten was zaten stafmedewerkers van tien scholen bij ons in een denksessie.

We begonnen met de vraag naar oorzaken van kansenongelijkheid. Onder andere taalachterstand, omstandigheden thuis, een penibele financiële situatie en beklemmende regels kwamen voorbij. Een voorbeeld van een oorzaak vanuit regelgeving is dat iemand met een diploma uit het SVO niet naar de Entreeopleiding mag, maar naar niveau 2 moet, ook als dat een te hoog niveau is. In dat geval weet je al dat de student – vergeleken met mede-studenten uit het reguliere VO –  geen gelijke kans heeft om een niveau 2-diploma te behalen. Integendeel, hier is juist een grote kans dat de student zal uitvallen omdat het niveau te hoog is.

Na inventarisatie van oorzaken keken we naar oplossingen die de mbo-school zelf zou kunnen bieden. Dit werd een leuke én zinvolle ‘kruisbestuiving’ van ideeën. Zoals een fonds waar studenten bij financiële nood een beroep op kunnen doen, of alertheid bij het inkopen van lesmateriaal: van welk taalniveau gaat dit materiaal uit en past dat bij onze populatie?

De deelnemers waren enthousiast over de sessie en gaven aan een goed beeld te hebben van onze werkwijze. Ook denken ze dat de uitkomsten van deze verkennende sessie ze zal helpen bij het verder uitwerken van de Kwaliteitsagenda.

Over kansengelijkheid maakten we in 2016 een Ideeënkaart, gericht op het Voortgezet Onderwijs. Deze is hieronder te bekijken.

Meer weten? Neem contact op met Anouk Mulder.