01 maart 2018

Denkhulp Word gewoon excellent!

Met deze vraag heeft een denktank zich eind 2017 beziggehouden. Vanuit zes scholen kwamen excellentie-ervaringsdeskundigen bijeen om te bespreken wat lastige thema’s waren, hoe men hieruit kwam en wat aan andere scholen meegegeven kan worden. De uitkomsten van dit denkproces zijn door De Argumentenfabriek opgetekend in de Denkhulp Word gewoon excellent!.

Sinds 2015 staat excellentie-onderwijs bij veel mbo-scholen op de agenda. Het doel is excellent vakmanschap creëren via een verzwaard onderwijsprogramma, en met meerwaarde voor de student (in vervolgonderwijs of werkveld). Excellentie-onderwijs is niet voor alle studenten toegankelijk. Scholen zijn bezig met een zoektocht naar de beste inrichting van excellentie-onderwijs, waarin ze elk hun eigen pad kiezen.

De Denkhulp Word gewoon excellent! maakt de geleerde lessen van zes ervaren scholen toegankelijk. Aan de hand van een denkmodel komen aan bod: de visie op excellentie-onderwijs, de organisatie ervan, de cultuur van excellentie en de competenties van de mensen die excellentie-onderwijs uitvoeren. 

Het boek biedt op verschillende manieren hulp: het zet de goede vragen op een rij, geeft suggesties, laat zien wat er allemaal bij komt kijken en biedt inzicht in de opvattingen van de zes scholen.

Het maakt niet alleen duidelijk hoe een school zijn excellentie-onderwijs kan aanpakken, het helpt elke school ook om hierin eigen beslissingen te nemen. Zo kan de Denkhulp worden ingezet om excellentie-onderwijs naar eigen inzicht een oppepper te geven.

Koop hier de Denkhulp.