Scroll verder

Denkhulp

Welke lessen zijn er te leren van mbo-instellingen die serieus met excellentie bezig zijn? Wat vinden zij belangrijk? Wat zijn hun tips, en hoe zijn zij zelf met excellentie-onderwijs bezig?

Het boek Word gewoon excellent! gaat in op die vragen. Het maakt tot nog toe opgedane ervaringen met excellentie-onderwijs toegankelijk om andere scholen te helpen bij hun eigen denken over excellentie. Het boek beschrijft op vier aspecten van een mbo-instelling/school/opleiding wat er nodig is om duurzaam excellentie-onderwijs te realiseren. Deze vier aspecten zijn:

Visie: Wat moet er in een visie op excellentie-onderwijs aan de orde komen? En meer concreet: Welke keuzes moeten gemaakt bij het ontwerpen van een excellentie-programma?

Organisatie: Wat moet er allemaal georganiseerd rondom excellentie-onderwijs?

Mensen: Wat moeten medewerkers die met excellentie-onderwijs bezig zijn weten en kunnen? Hoe kan een mbo-instelling dat faciliteren?

Cultuur: Wat is een cultuur van excellentie en hoe kunnen medewerkers hieraan bijdragen?

Door de informatie in helder kaarten weer te geven biedt het boek scholen handvatten om zelf met (delen ervan) aan de slag te gaan.

Het boek ‘Word gewoon excellent!” is gemaakt door De Argumentenfabriek op basis van input van de denktank Excellentie in het mbo. Hierin zitten deskundigen vanuit zes instellingen: ROC Midden Nederland, Rijn IJssel, Deltion, ROC Mondriaan, Grafisch Lyceum Rotterdam en Noorderpoort.

Lees hier het artikel in Profiel dat over de Denkhulp verscheen.

Download of koop de Denkhulp

De Denkhulp Word gewoon excellent! is te koop in de webwinkel van De Argumentenfabriek. Of gratis te downloaden. 

Denktankleden

  

Van Links naar Rechts: Hein Gerd Triemstra, Noorderpoort, Arnoud van de Vijver van Grafisch Lyceum Rotterdam, Marjolein Bulsink van De Argumentenfabriek, Michiel Bilstra van Deltion, Leontien Kragten van ROC Midden Nederland, René Dopper van Rijn IJssel, Sara Blink van De Argumentenfabriek, Job Wolfslag van ROC Mondriaan en Anouk Mulder van De Argumentenfabriek. Op de foto ontbreekt helaas Claus Hoekstra van ROC Mondriaan, die werd op de dag van de foto vervangen door Job Wolfslag.   

Oppepper

Wil je externe hulp inschakelen bij het nadenken over excellentie-onderwijs? De Argumentenfabriek kan mbo-scholen ondersteunen bij het uitdenken van de denkstappen uit de denkhulp Word gewoon excellent! Met name op het gebied van visie. Neem contact op met Anouk Mulder of Sara Blink.