16 januari 2020

Denk je mee over gezamenlijke denktrajecten voor gemeenten?

Onderstaande kaart toont de belangrijkste resultaten uit de enquête. Te zien is dat gemeenten vooral na willen denken over het sociaal domein, klimaatadaptatie en de rol van strategen. De enquête is gehouden onder vierenveertig gemeenten en dertig gemeenten namen eraan deel: 

Klik op de kaart om te vergroten

Op basis van de resultaten is besloten om aan de slag te gaan met het thema ‘effectiviteit beleid sociaal domein’ én de leergang voor strategen.

Gezamenlijke leergang voor gemeentestrategen

Hoe gaan we met gemeenten nadenken over de opzet van een gezamenlijke leergang voor gemeentestrategen? Gemeentestrategen gaan in een startsessie nadenken over de opzet van een gezamenlijke leergang. De Argumentenfabriek organiseert en begeleidt op 11 februari een denksessie voor geïnteresseerde (grote) gemeenten. Daarin inventariseren we onder andere de belangrijkste (leer)doelen van een leergang voor gemeentestrategen. Zie onderstaande kaart voor wat we tijdens de eerste sessie precies gaan doen:

Klik op de kaart om te vergroten

Denksessie effectief beleid in het sociaal domein

De Argumentenfabriek organiseert op 3 maart voor G4- en G40-gemeenten een startsessie om samen de onderzoeksvragen te inventariseren voor een denktraject over effectiviteit van beleid in het sociaal domein:

Klik op de kaart om te vergroten

Hoe kun je meedoen?

Ben jij strateeg of bestuursadviseur bij een gemeente en wil je meedenken? Meld je dan aan bij Dries Bartelink. Ook als je eerst nog vragen hebt, bel of mail hem gerust.

Datum startsessie Leergang Gemeentestrategen:

11 februari 2020, 13:30-16:30 uur

Datum startsessie Effectief beleid in het sociaal domein:

3 maart 2020, 13:30-16:30 uur

   

Locatie: De Argumentenfabriek, WG-plein 403, Amsterdam.

Aanmelden: Via het Secretariaat van de Argumentenfabriek of Dries Bartelink.

Heb je nog vragen? Schroom niet en neem contact op met Dries Bartelink.

We hopen je op een van de denksessie te mogen verwelkomen!