Dries Bartelink - Chef Gemeenten

De rol van gemeenten in de samenleving verandert. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren veel taken bijgekregen en deze ontwikkeling zet door. Dit leidt tot meer en nieuwe vormen van samenwerken tussen gemeenten. Gemeenten gaan zich ook anders verhouden tot hun inwoners en andere belanghebbenden. Ze proberen minder op macht en meer op samenwerken te sturen. Deze (en andere) ontwikkelingen zijn even boeiend als complex. Helder denken is nodig om tot goede bestuurlijke en ambtelijke keuzes te komen. Als Chef Gemeenten zet ik mijn kennis, kunde en ervaring graag in om gemeenten te helpen met helder denken.

Binnen De Argumentenfabriek ben ik sinds januari 2017 verantwoordelijk voor de dienstverlening aan gemeenten. Daarbij put ik onder meer uit mijn ervaring als raadslid, bestuursadviseur van het Amsterdamse college van B&W, directieadviseur bij een grote sociale dienst en strateeg bij het Ministerie van Economische Zaken. Naast mijn werk voor De Argumentenfabriek ben ik voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer.

In mijn aanpak combineer ik graag inhoud èn proces. Het samen met interne en externe belanghebbenden doorlopen van een denkproces verhoogt de kwaliteit van het eindresultaat en het draagvlak ervoor. En niet onbelangrijk: het is nog leuk ook!

Wilt u weten wat De Argumentenfabriek voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact met me op. Ik denk graag met u mee!